مقاله مقایسه سه روش برآورد تولید علوفه در مراتع ییلاقی (مطالعه موردی: مراتع سرعلی آباد استان گلستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۲۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه سه روش برآورد تولید علوفه در مراتع ییلاقی (مطالعه موردی: مراتع سرعلی آباد استان گلستان)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه گیریهای تولید
مقاله روش قطع و توزین
مقاله روش نمونه گیری مضاعف و مقایسه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعلی (سیدرضا)
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: پامبوخ چیان سرکیس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق سه روش ۱) قطع و توزین، ۲) نمونه گیری مضاعف و ۳) مقایسه ای در دو تیپ علفزارFestuca ovina) ) و یک تیپ بوته زار (Onobrychis cornuta/Astragalus verus) واقع در مراتع ییلاقی سرعلی آباد گلستان مورد مقایسه قرار گرفت. در هر تیپ ۸۰ پلات یک متر مربعی قطع و توزین گردید. در روش نمونه گیری مضاعف تعداد پلات های برآورد و قطع شده ۱۶ عدد بود. در روش مقایسه ای از پلات استاندارد (مرجع) استفاده شد، به طوری که بیشترین تولید مربوط به پلات استاندارد پنج و کمترین آن مربوط به پلات استاندارد یک بود. بین پلات های برآورد و قطع شده در نمونه گیری مضاعف و همچنین بین امتیازات پلات های استاندارد و وزن های آنها در روش مقایسه ای همبستگی قوی وجود داشت و به همین دلیل با استفاده از معادلات رگرسیون، برآوردها و رتبه های مربوط به پلات ها تصحیح شد. اختلاف ها بین سه روش فوق از نظر آماری معنی دار نبودند، ولی از نظر زمان صرف شده، روش نمونه گیری مضاعف به دو روش دیگر برتری داشت. با توجه به کاربرد وسیع روش مضاعف در علفزارها و بوته زارها و همچنین بالا بودن دقت و صحت برآورد، این روش برای مراتع مورد مطالعه توصیه می شود.