مقاله مقایسه سه ترجمه انگلیسی قرآن «شاکر، آربری، صفارزاده» از سوره اعراف (مطالعه موردی ۱۵ آیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش دینی از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه سه ترجمه انگلیسی قرآن «شاکر، آربری، صفارزاده» از سوره اعراف (مطالعه موردی ۱۵ آیه)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله سوره اعراف
مقاله ترجمه
مقاله شاکر
مقاله آربری
مقاله صفارزاده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرمی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: تائبی سیده ام البنین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر درصدد است مقایسه ای کوتاه بین ترجمه های انگلیسی قرآن شاکر، آربری و صفارزاده صورت داده و لغزشگاه های احتمالی آن ها را با هدف دستیابی به ترجمه صحیح تر و دقیق تر فرادید قرار دهد. تاثیر مستقیم ترجمه در فهم صحیح قرآن کریم، خصوصا برای آنها که با زبان عربی آشنایی کافی ندارند، از یک سو و ارائه ترجمه ای وفادار و وافی به مقصود از قرآن کریم به زبان های خارجی، ضرورت نقد ترجمه های موجود و برنمودن نقاط قوت و ضعف آن ها را بیش از پیش روشن می سازد. این تحقیق نشان می دهد که هر چند در سه ترجمه مورد پژوهش، اختلاف چشمگیری دیده نمی شود، اما در عین حال ترجمه خانم صفارزاده با انتخاب شیوه تفسیری در ترجمه، نسبت به دو ترجمه دیگر از امتیازات بیشتری برخوردار است؛ چرا که در عین سادگی و روانی، از معادل های مصطلح در انگلیسی امروزی، به خوبی استفاده کرده و ضمن رعایت ظرائف ادبی و بلاغی و پرهیز از واژه گزینی های عامیانه، با متن قرآن کریم مطابقت بیشتری دارد.