مقاله مقایسه سمیت تماسی سه فرمولاسیون لامبدا- سی هالوترین روی حشرات بالغ سوسری آلمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه سمیت تماسی سه فرمولاسیون لامبدا- سی هالوترین روی حشرات بالغ سوسری آلمانی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوسری آلمانی
مقاله لامبدا
مقاله سی هالوترین
مقاله پودر وتابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبورصادق زاده آیدا
جناب آقای / سرکار خانم: مروج غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: هاتفی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سوسری آلمانی Blattella germanica (L.) یکی از مهم ترین آفات خانگی می باشد. روش های رایج کنترل به شدت بر روی کاربرد فرمولاسیون های گوناگون حشره کش ها تکیه می کنند. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیرات کوتاه مدت فرمولاسیون میکروکپسول لامبدا- سی هالوترین و مقایسه با دو فرمولاسیون رایج پودر وتابل و امولسیون این ترکیب روی حشرات بالغ سوسری آلمانی و انتخاب مناسب ترین فرمولاسیون جهت کنترل این آفت می باشد.
روش کار: سوسری ها از منازل مسکونی آلوده شهر مشهد به دو روش دستی و تله گذاری جمع آوری گردیدند و در شرایط دمایی ۲۷±۲ درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی ۶۰±۱۰ درصد و دوره نوری ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی پرورش یافتند. سمیت تماسی سه فرمولاسیون از لامبدا- سی هالوترین شامل امولسیون (ICON 5 EC)، میکروکپسول (DEMAND 10 CS) و پودر وتابل (ICON 10WP) روی حشرات بالغ نر و ماده سوسری آلمانی مقایسه گردید. از هر فرمولاسیون ۶ غلظت در ۱۰ تکرار مورد آزمایش قرار گرفت.
نتایج: نتایج این بررسی نشان داد که فرمولاسیون پودر وتابل با LC50 معادل ۹٫۸۷ و ۱۲٫۲۴ میلی گرم ماده موثره بر مترمربع به ترتیب علیه افراد نر و ماده، موثرتر از سایر فرمولاسیون های مورد بررسی بود. مقادیر LC50 برای فرمولاسیون میکروکپسول معادل ۱۱٫۰۲ و ۱۳٫۴۲ میلی گرم ماده موثره بر مترمربع و برای فرمولاسیون امولسیون معادل ۱۲٫۳۰ و ۱۵٫۰۱ میلی گرم ماده موثره بر مترمربع به ترتیب علیه افراد نر و ماده بدست آمد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که فرمولاسیون پودر وتابل در مقایسه با سایر فرمولاسیون های مورد بررسی پتانسیل بالاتری برای کنترل سوسری آلمانی در کوتاه مدت داشت.