مقاله مقایسه سطح سرمی آندروژن ها و پروژسترون در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و بارداری طبیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۶۴ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه سطح سرمی آندروژن ها و پروژسترون در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و بارداری طبیعی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پره اکلامپسی
مقاله تستوسترون توتال
مقاله تستوسترون آزاد
مقاله دهیدرواپی آندروسترون سولفات
مقاله پروژسترون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تابنده افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: آذرهوش رامین
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اندروژن ها از جمله عوامل ایجاد کننده پره اکلامپسی است. این مطالعه به منظور مقایسه سطح سرمی تستوسترون توتال، تستوسترون آزاد و دهیدرواپی اندروسترون سولفات و پروژسترون در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و زنان دارای بارداری طبیعی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه مورد – شاهدی روی ۳۰ زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی بستری شده در مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان و ۳۰ زن باردار سالم انجام شد. معیار تشخیص پره اکلامپسی فشارخون بیشتر یا مساوی ۱۴۰٫۹۰ میلی متر جیوه و پروتئینوری بیشتر یا مساوی ۱+ در تست نواری ادرار در سه ماهه سوم حاملگی بود. مقادیر پروژسترون، تستوسترون آزاد، تستوسترون توتال و دهیدرواپی آندروسترون سولفات به روش ELISA اندازه گیری شد.
یافته ها: میزان تستوسترون توتال در دو گروه مورد و شاهد به ترتیب ۱٫۸±۱٫۳ ng/ml و ۱٫۳±۰٫۹ ng/ml بود که اختلاف آماری معنی داری نداشتند. میزان پروژسترون در گروه مورد (۹۵±۴۶٫۹ ng/ml) از گروه شاهد (۱۶۵٫۴±۷۵ ng/ml) کمتر بود (P<0.01). میزان تستوسترون آزاد و دهیدرواپی آندروسترون سولفات به ترتیب در گروه مورد۵٫۶±۲٫۳ ng/ml  و ۱±۰٫۵ ng/ml از گروه شاهد به ترتیب ۳٫۲±۱٫۵ ng/ml و ۰٫۷±۰٫۴ ng/ml بیشتر بود (P<0.045).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان دهنده تغییرات افزایشی تستوسترون آزاد و دهیدرواپی آندروسترون سولفات و تغییرات کاهشی پروژسترون در مبتلایان به پره اکلامپسی است.