مقاله مقایسه سرواپیدمیولوژی کمپیلوباکتر ژژونی در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر و افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم آزمایشگاهی از صفحه ۸۵ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه سرواپیدمیولوژی کمپیلوباکتر ژژونی در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر و افراد سالم
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم روده تحریک پذیر ،کمپیلوباکترژژونی ،آنتی بادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سمنانی شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: روشندل غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فقیه نصیری هومن
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی کبریا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جوشقانی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده زمینه و هدف: مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر متعاقب عفونت (PI-ABS)، بیمارانی هستند که دچار گاستروانتریت باکتریایی می باشند. یکی از ارگانسیم های شایع دراین سندرم کمپیلوباکترژژونی می باشد. در این مطالعه به بررسی آلودگی کمپیلوباکترژژونی در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر پرداخته شده است.
روش بررسی: در مطالعه مورد- کنترلی ۱۶۰نفر در دو گروه مساوی بیمار و سالم شرکت کردند. وجود آنتی بادی های IgGو IgA علیه کمپیلوباکترژژونی در سرم به روش الیزا مورد آزمایش قرار گرفت. مقایسه بین دوگروه سالم و بیمار با آزمایش کایدو انجام شد.
یافته ها: میانگین سن در گروه بیماران ۳۱٫۵۱ و در گروه کنترل ۳۱٫۸۴ سال بود (p=0.87) میزان آنتی بادی IgA برعلیه کمپیلوباکترژژونی در ۲۵ درصد مبتلایان به سندرم روده تحریک و در ۱۸٫۸ درصد از افراد سالم مثبت بود (P=0.02). سرم مثبت IgA در افراد سالم ۷٫۵ درصد بوده ولی در گروه کنترل هیچ مورد مثبتی گزارش نشد (p=0.01).
نتیجه گیری: سرم مثبت IgA ضد کمپیلوباکترژژونی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر به طور معنی داری بیشتر از افراد سالم بود. بنابراین آلودگی به کمپیلوباکترژژونی می تواند به عنوان یکی از عوامل مرتبط با بروز سندرم روده تحریک پذیر متعاقب عفونت در منطقه مطرح بوده و پیشنهاد می شود در بررسی های تشخیصی این بیماران مورد توجه قرار گیرد.