مقاله مقایسه سبک زندگی، حرمت خود و سلامت روانی سالمندان تنها، غیرتنها و مقیم سرای سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه سبک زندگی، حرمت خود و سلامت روانی سالمندان تنها، غیرتنها و مقیم سرای سالمندان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک زندگی
مقاله حرمت خود
مقاله سلامت روانی
مقاله سالمندان
مقاله سرای سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی خدامراد
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: مجذوبی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف مقایسه سبک زندگی، حرمت خود و سلامت روانی سالمندان تنها، غیرتنها و مقیم سرای سالمندان انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل ۳۸۴ سالمند (۱۲۸ سالمند تنها، ۱۲۸ سالمند غیرتنها، ۱۲۸ سالمند مقیم سرای سالمندان) بود که به شیوه نمونه برداری در دسترس انتخاب شد و در سه گروه قرار گرفتند. شرکت کنندگان مقیاس های سبک زندگی سالم در سالمندان (اسحاقی، فرج زادگان و بابک، ۱۳۸۸)، حرمت خود (روزنبرگ، ۱۹۶۵) و سلامت عمومی (گلدبرگ و ویلیامز، ۱۹۸۸) را تکمیل کردند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس چندمتغیری نشان دادند سالمندان غیرمقیم (تنها و غیرتنها) در مقایسه با سالمندان مقیم سرای سالمندان، و سالمندان غیرتنها نسبت به سالمندان تنها از سبک زندگی و سلامت روانی بهتری برخوردار هستند. به علاوه، سالمندان غیرمقیم (تنها و غیرتنها) در مقایسه با سالمندان مقیم سرای سالمندان حرمت خود بیشتری داشتند و سالمندان تنها نسبت به سالمندان غیرتنها از حرمت خود بالاتری برخوردار بودند. بنابراین با توجه به نظریه فعالیت، سالمندان با حفظ فعالیت و نقش های اجتماعی قبلی خویش می توانند سبک زندگی مطلوبی داشته و احساس ارزشمندی خویش را حفظ کنند.