مقاله مقایسه ساختار طولی و وزنی Macrobrachium nipponense در تالاب های آلاگل، آلماگل و آجی گل استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه ساختار طولی و وزنی Macrobrachium nipponense در تالاب های آلاگل، آلماگل و آجی گل استان گلستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میگوی Macrobrachium nipponense
مقاله تالاب های آلماگل
مقاله آجی گل و آلاگل
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بندانی غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خوشباوررستمی حسینعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی امید
جناب آقای / سرکار خانم: میرشکار داوود
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، برخی خصوصیات زیستی میگوی (Macrobrachium nipponense)، در سه تالاب آلماگل، آجی گل و آلماگل در سال ۸۹-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری ماهانه و با استفاده از تله تاشو صورت گرفت. در این بررسی، بیشترین تعداد میگوی نر و ماده صید شده به ترتیب ۲۳۱۰ عدد و ۱۷۷۹ عدد مربوط به تالاب آلماگل، کمترین تعداد میگوی نر و ماده ۵۹۴ عدد و ۶۶۵ عدد در تالاب آجی گل صید شد. نتایج نشان داد که میگوهای ماده کوچک تر از میگوهای نر می باشند. مقایسه میانگین طولی میگوهای نر ماده به ترتیب بین تالاب آجی گل با دو تالاب دیگر و تالاب آلاگل با دو تالاب دیگر اختلاف معنی دار داشت (p<0.05). مقدار ضریب همبستگی در رابطه طول-وزن برای جنس نر R=0.97 و برای جنس ماده از تا R=0.96 متغیر بود. الگوی رشد در جنس نر آلومتریک مثبت و در جنس ماده آلومتریک منفی بود. بیشترین مقدار CPUE، ۳۴٫۶۷ گرم در هر تله در فصل بهار در تالاب آلاگل و کمترین مقدار CPUE، ۰٫۵۶ گرم در هر تله در تالاب آجی گل مربوط به زمستان بود. بهرحال، تهاجم این گونه غیربومی در تالاب های استان گلستان می تواند روی اکولوژی و زنجیره غذایی آن تاثیر داشته باشد.