مقاله مقایسه زمان عکس العمل و مهارت پیش بینی در زنان ورزشکار و غیرورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۳۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه زمان عکس العمل و مهارت پیش بینی در زنان ورزشکار و غیرورزشکار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان عکس العمل
مقاله مهارت پیش بینی
مقاله ورزشکاران والیبالیست
مقاله تست های عصبی شناختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: شادمهر آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: عطارباشی مقدم بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: قطبی نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: توانایی های ادراکی (زمان عکس العمل و مهارت پیش بینی) در عملکرد موفق اکثر فعالیت های روزانه ضروری هستند. قرار گرفتن در محیط های کاملا داینامیک و غیرقابل پیش بینی ورزشی مانند والیبال شاید بتواند تغییراتی را در میزان این توانایی های ادراکی ورزشکاران در مقایسه با افراد غیرورزشکار ایجاد کند. لذا هدف ازاین مطالعه، مقایسه زمان عکس العمل و مهارت پیش بینی والیبالیست ها با افراد غیر ورزشکار بود.
روش بررسی: ۱۱ نفر خانم والیبالیست و ۱۱ نفر خانم غیرورزشکار در این مطالعه شرکت کردند. زمان عکس العمل انتخابی شنوایی، زمان عکس العمل انتخابی پیچیده شنوایی، زمان عکس العمل انتخابی بینایی، زمان عکس العمل انتخابی پیچیده بینایی، مهارت پیش بینی توپ با سرعت بالا، و مهارت پیش بینی توپ با سرعت پایین افراد با تست های کامپیوتری SART (Speed Anticipation Reaction Test) بررسی شد.
یافته ها: تفاوت آماری معناداری در تست های انتخابی شنوایی و انتخابی پیچیده شنوایی بین دو گروه وجود نداشت (P>0.05) والیبالیست ها در تست های انتخابی بینایی، انتخابی بینایی پیچیده، مهارت پیش بینی توپ با سرعت بالا، و مهارت پیش بینی توپ با سرعت پایین بهتر از زنان سالم غیرورزشکار عمل کردند (P<0.05).
نتیجه گیری: والیبالیست ها در طی تمرینات ورزشی دانش گسترده ای را در زمینه الگوهای مخصوص عصبی شناختی والیبال به دست می آورند و در شرایط مشابه ورزشی (مانند تست های عصبی شناختی کامپیوتری) به خاطر استخراج کارآمد این دانش، توانایی های ادراکی بالاتری در مقایسه با افراد غیرورزشکار دارند.