مقاله مقایسه ریزنشت ترمیم های کلاس ۵ باند شده با چسب عاجی یک مرحله ای سلف اچ و دو مرحله ای توتال اچ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه ریزنشت ترمیم های کلاس ۵ باند شده با چسب عاجی یک مرحله ای سلف اچ و دو مرحله ای توتال اچ
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چسب عاجی
مقاله ریزنشت
مقاله کامپازیت دندانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جودی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسم زاده فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ریزنشت از علل اصلی مشکلات ترمیم های کامپازیت است. اغلب شکست های کلینیکی دیده شده در ترمیم ها ناشی از سیل لبه ای ناکافی است. هدف از این مطالعه مقایسه ریزنشت چسب عاجی تک مرحله ای سلف اچ با چسب عاجی دو مرحله ای توتال اچ است.
مواد و روشها: در این مطالعه آزمایشگاهی، یک حفره کلاس ۵ با لبه اکلوزالی مینایی و لبه جینجیوالی عاجی (۵ mm طول،۲ mm  عرض و ۲ mm عمق) در سطح باکال ۳۰ مولر انسانی تراشیده شد. دندان ها بطور تصادفی به دو گروه ۱۵ تایی. ترمیمهای باند شده با چسب عاجی توتال اچ (Adper Single Bond 2) و ترمیم های باند شده با چسب عاجی سلف اچ (S3 Clearfil Bond) تقسیم شدند. پس از قرارگیری در معرض سیکل ترموسیکلینگ و رنگ آمیزی با محلول نیترات نقره %۵۰ وزنی، دندان ها به دو نیمه مزیال و دیستال، برش خوردند. میزان نفوذ رنگ با استریومیکروسکوپ اندازه گیری شد و داده های بدست آمده ثبت و مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: میزان ریزنشت دیواره مینایی در Adper Single Bond 2 کمتر بود (۱۵ نمونه بدون ریزنشت در برابر ۱۴ نمونه). این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود. میزان ریزنشت دیواره عاجی در S3 Clearfil Bond کمتر بود (۱۲ نمونه بدون ریزنشت در برابر ۱۰ نمونه) که این تفاوت نیز از نظر آماری معنی دار نبود. در مقایسه بین لبه های مینایی و عاجی نیز در این دو گروه تفاوت معنی داری دیده نشد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که دو ادهزیو سلف اچ و توتال اچ توانایی سیل لبه ای مشابه ای دارند و اما با توجه به کمتر بودن مراحل کاری چسب عاجی سلف اچ و کاربرد آسانتر آن، این چسب عاجی می تواند جایگزین مناسبی برای چسب عاجی توتال اچ با مراحل کاری پیچیده تر باشد.