مقاله مقایسه ریختی شناختی واریته های ترکمنی و کورا ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus, Yakovlev, 1870) دریای خزر با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در شیلات از صفحه ۸۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه ریختی شناختی واریته های ترکمنی و کورا ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus, Yakovlev, 1870) دریای خزر با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلمه
مقاله ریخت سنجی هندسی
مقاله انزلی
مقاله ترکمنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قجقی فریبرز
جناب آقای / سرکار خانم: ایگدری سهیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ویژگی های ریختی واریته های ترکمنی و کورا ماهی کلمه دریای خزر با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی لندمارک پایه به اجرا درآمد. در مجموع، تعداد ۱۲۰ نمونه از تالاب گمیشان واقع در جنوب شرقی دریای خزر و منطقه تالش واقع در جنوب غربی دریای خزر نمونه برداری گردید. از سمت چپ سطح جانبی نمونه ها عکس برداری و بر روی تصاویر دوبعدی حاصل، تعداد ۱۴ نقطه لندمارک با استفاده از نرم افزار TpsDig2 قرار داده شد. داده های حاصل پس از آنالیز پروکراست، با استفاده از آنالیزهای چندمتغیره تحلیل تشخیصی (DFA)، Ttest Hotelling و CVA/Manova مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تفاوت معنی داری را بین شکل بدن جنس های نر و ماده هر جمعیت کلمه ترکمنی و کورا و همچنین بین دو جمعیت نشان داد. نتایج همچنین نشان داد که هر دو جنس کلمه کورا دارای سری بزرگ تر، قاعده باله مخرجی طویل تر و تا حدودی بدن پهن تر در جنس ماده نسبت به کلمه ترکمنی می باشد. به علاوه برخی الگوی تفاوت به دست آمده در این پژوهش متفاوت از یافته های قبلی بود. این امر می تواند به دلیل قابلیت بالای تکنیک ریخت سنجی هندسی در بررسی شکل ساختارهای زیستی و همچنین وجود دوشکلی جنسی در کلمه خزری می باشد. تفاوت های ریختی مشاهده شده بین جمعیت های کلمه ترکمنی و کورا می تواند بیانگر تکامل در حال پیشرفت شکل بدن جمعیت های مورد مطالعه تحت تاثیر شرایط محیطی محل زیست آن ها در دریای خزر باشد.