مقاله مقایسه رویدادهای استرس زا و راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به اختلال جسمانی شکل با افراد غیرمبتلا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه رویدادهای استرس زا و راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به اختلال جسمانی شکل با افراد غیرمبتلا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال جسمانی شکل
مقاله رویدادهای استرس زا
مقاله راهبردهای مقابله ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری فریبرز
جناب آقای / سرکار خانم: الودری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنژادفرید علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختلال های جسمانی شکل و نشانه های تنی ای که نتوان آن ها را به علت های جسمانی ربط داد، پدیده ای رایج در محیط های پزشکی است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه رویدادهای استرس زا و راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به اختلال جسمانی شکل با افراد غیرمبتلا بود. بدین منظور، طی یک طرح علی – مقایسه ای، ۳۰ نفر بیمار مبتلا به اختلال جسمانی شکل، به صورت در دسترس انتخاب و با ۳۰ نفر همتای غیربیمار از نظر رویدادهای مهم زندگی و راهبردهای مقابله ای مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که افراد مبتلا به اختلال جسمانی شکل، رویدادهای استرس زای بیشتری را در زندگی تجربه کرده بودند و میزان ارزیابی آن ها از این رویدادها بیشتر از گروه گواه بود. همچنین افراد مبتلا، بیشتر از راهبردهای مقابله ای مبتنی بر مهار هیجانی و جسمانی استفاده می کردند و راهبردهای مقابله ای مبتنی بر حل مساله در این آن ها، کمتر از گروه گواه بود ولی از نظر راهبردهای مقابله ای مبتنی بر ارزیابی شناختی و حمایت اجتماعی بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. با توجه به اهمیت این موضوع در تشخیص و درمان بیماران مبتلا به اختلال جسمانی شکل، همکاری نزدیک بین پزشکان و روان شناسان و به کارگیری روان شناسان بالینی کارآزموده و متخصص در طب رفتاری، جهت ارایه خدمات به این بیماران، ضروری به نظر می رسد.