مقاله مقایسه روش های گرادیان مزدوج تعمیم یافته و نشاندن در حل مسائل کنترل بهینه تنظیم کننده با یک کاربری در شیمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۳۳۹ تا ۳۵۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه روش های گرادیان مزدوج تعمیم یافته و نشاندن در حل مسائل کنترل بهینه تنظیم کننده با یک کاربری در شیمی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسائل تنظیم کننده
مقاله روش گرادیان مزدوج تعمیم یافته
مقاله عملگر کنترلی
مقاله اندازه های رادن
مقاله برنامه ریزی خطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخارزاده جهرمی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی بنی هاشمی ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش مهمی از مسائل قابل هدایت در مهندسی، از جمله مهندسی شیمی، مسائل کنترلی از نوع تنظیم کننده هستند. از طرفی روش های گرادیان مزدوج تعمیم یافته و روش نشاندن قابلیت های توانمندی در حل این مسائل دارند. این مقاله با معرفی الگوریتم آنها برای حل مسائل کنترل بهینه، به مقایسه این دو شیوه کارا، از نظر تحلیلی و عددی خواهد پرداخت. همچنین چگونگی کاربرد آنها در محاسبه مسیر و کنترل بهینه یک مخزن هم زده شده پیوسته راکتور شیمیایی را که تا کنون از این دو شیوه حل نشده اند، بیان و بررسی می نماید. در این راستا با بیان مثال های عددی، مقادیر بهینه همراه با مسیر و کنترل بهینه حاصل از این روش ها، مقایسه خواهند شد.