مقاله مقایسه روش های مختلف اندازه گیری تراکم بادام (Amygdalus eburnea Spach) در شهرستان شهر بابک، استان کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۷۲ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه روش های مختلف اندازه گیری تراکم بادام (Amygdalus eburnea Spach) در شهرستان شهر بابک، استان کرمان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم
مقاله روش های اندازه گیری
مقاله بادام عاجی
مقاله شهر بابک کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عارفیان مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: عصری یونس
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، تراکم درختچه های بادام (Amygdalus eburnea Spach) با شش روش کوادرات، ترانسکت خطی، بایت و ریپلی، نمونه برداری مربع T، فاصله مرتب و ربع نقطه ای با هدف تعیین دقت و کارایی (سرعت عمل) این روش ها در مراتع شهرستان شهر بابک واقع در استان کرمان در طول فصل تابستان ۱۳۸۷ در رویشگاه هایی متراکم، نیمه متراکم و تنک مورد بررسی قرار گرفت. برای مقایسه روش ها با شاهد از آزمون -t استیودنت استفاده شد. در بین روش های استفاده شده برای برآورد تراکم، فقط روش کوادرات (مربع شکل) دارای اختلاف معنی دار با شاهد در سطح ۵ درصد است و آنالیز سایر روش ها اختلاف معنی داری با شاهد نشان نداد. مقایسه روش ها در رویشگاه هایی با تراکم های مختلف این گونه نشان داد که در سه رویشگاه تنک، نیمه متراکم و متراکم بادام به ترتیب روش های فاصله مرتب، مربع T و ترانسکت خطی، بالاترین صحت و کمترین اختلاف نسبی تراکم را با شاهد دارند. روش کوادرات در رویشگاه های نیمه متراکم و متراکم با کمترین صحت و بیشترین زمان، نامناسب ترین روش برای گونه مورد نظر بود. روش ترانسکت خطی نیز برای رویشگاه تنک از صحت قابل قبولی برخوردار نبود. به طور کلی در گیاه Amygdalus eburnea برای برآورد تراکم بر مبنای صرف زمان و میزان صحت، روش مربع T روش قابل توصیه می باشد.