مقاله مقایسه روش های سنتی و الگوی ژنتیکی در پیش بینی نوسان های قیمت محصولات گزینش شده کشاورزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی) از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه روش های سنتی و الگوی ژنتیکی در پیش بینی نوسان های قیمت محصولات گزینش شده کشاورزی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیش بینی
مقاله قیمت
مقاله محصولات زراعی
مقاله SARIMA
مقاله الگوی ژنتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ضیاآبادی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مهرجردی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این ارزیابی، پیش بینی نوسان های قیمت خرده فروشی محصولات کشاورزی شامل گندم، جو، ذرت و برنج، با روش های معمول پیش بینی و الگوی ژنتیکی صورت گرفت. داده های مورد نیاز همه محصولات از فروردین ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۹۰ گردآوری شد. از داده های آبان ماه ۱۳۹۰ تا اسفند ماه ۱۳۹۰ برای بررسی دقت پیش بینی استفاده شد و همچنین پیش بینی برای فروردین ماه ۱۳۹۱ تا مهرماه ۱۳۹۱ صورت گرفت. به منظور مقایسه خطای پیش بینی روش های مختلف نیز، از معیار ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) بهره گیری شد.نتایج بررسی نشان داد که در میان همه روش های پیش بینی، روش الگوی ژنتیکی دارای خطای کمتری برای پیش بینی نوسان های قیمت همه محصولات گزینش شده کشاورزی است و پس از آن نیز روش خود توضیح جمعی میانگین متحرک فصلی (SARIMA) مناسب می باشد. میزان معیار ریشه میانگین مربعات خطا با استفاده از روش الگوی ژنتیکی برای نوسان های قیمت گندم، جو، ذرت و برنج به ترتیب ۸۰٫۳۵، ۸۲٫۷۸، ۳۷۶٫۲۳ و ۹۲۳٫۹۲ می باشد که پیش بینی نوسان های قیمت گندم دارای کمترین میزان خطا (۸۰٫۳۵) است. همچنین پیش بینی ماه های آینده نشان داد که نوسان های قیمت محصولات گزینش شده بسیار زیاد می باشند.