مقاله مقایسه روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی و غیرفازی در محاسبه ارزش وزنی فعالیتهای پروژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۲۳ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی و غیرفازی در محاسبه ارزش وزنی فعالیتهای پروژه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موفقیت پروژه
مقاله تصمیم گیری چند معیاره
مقاله نمودار پیشرفت پروژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پیرا هیرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله ترکیب روش های ای اچ پی گروهی و تاپسیس در فرم های فازی و غیرفازی را برای تعریف ضرایب وزنی فعالیت های پروژه مورد ارزیابی قرار می دهد. به این منظور پروژه ای با ۱۲۱ فعالیت به عنوان مطالعه موردی انتخاب می شود. پارامترهای اثرگذار در تعیین اهمیت فعالیت ها شناسایی و با استفاده از ای اچ پی گروهی یک بار در فرم فازی و بار دیگر در فرم غیرفازی اولویت بندی و وزن دار می شوند. در ادامه با استفاده از اوزان به دست آمده و با به کار بردن روش تاپسیس یک بار در فرم فازی و بار دیگر در فرم غیرفازی به اولویت بندی و وزن دهی به فعالیت های ۱۲۱ گانه پروژه پرداخته می شود. پس از تاثیر اوزان در فعالیت های پروژه و ترسیم نمودار پیشرفت بر مبنای روش های معرفی شده و دو روش قدیمی و پذیرفته شده بی ا کیو و مایلستون سطح صحت هر یک از روش ها به صورت گرافیکی و با استفاده از آزمون فرض یک طرفه به چالش کشیده می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که هر دو روش فازی و غیرفازی روش های معتبری می باشند و حتی روش غیر فازی بهتر از روش فازی هم عمل کرده است.