مقاله مقایسه روش های اختلاطی و حجم سیال برای شبیه سازی عددی اختلاط آب و هوا در جریان غیر ریزشی روی سرریزهای پلکانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۷۵ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه روش های اختلاطی و حجم سیال برای شبیه سازی عددی اختلاط آب و هوا در جریان غیر ریزشی روی سرریزهای پلکانی
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلوئنت
مقاله روش اختلاطی
مقاله سرریز پلکانی
مقاله روش حجم سیال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوان میترا
جناب آقای / سرکار خانم: صادق فام سینا
جناب آقای / سرکار خانم: اقبال زاده افشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آن جا که سرریزهای پلکانی می توانند با اتلاف انرژی، نقش مهمی در کاهش ابعاد حوضچه های آرامش پایین دست سدها و در نتیجه طراحی اقتصادی آن ها ایفا نمایند، مطالعه و بررسی این سرریزها مورد علاقه مهندسان هیدرولیک می باشد. معمولا شناخت هوادهی سطحی در سرریزهای پلکانی، مهم و قابل توجه است. در این مقاله به منظور بررسی توانایی روش های اختلاطی و حجم سیال، با استفاده از نرم افزار فلوئنت، چگونگی ورود هوا به داخل آب در سرریزهای پلکانی شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی عددی مربوط به سطح آزاد، مولفه های سرعت و غلظت هوای محبوس در آب و چگونگی ورود هوا به داخل آب با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته اند. بر اساس نتایج به دست آمده، در نواحی شروع هوادهی که اختلاط زیاد آب و هوا وجود دارد، روش اختلاطی نسبت به روش حجم سیال سطح آزاد را بهتر شبیه سازی می کند. بر روی پله هایی که نزدیک تر به محل شروع اختلاط آب و هوا هستند، نتایج دو روش اختلاطی و حجم سیال در خصوص پیش بینی توزیع سرعت به هم نزدیک هستند (مقدار ریشه میانگین مربعات خطا برای روش اختلاطی برابر ۰٫۲۵ و برای روش حجم سیال برابر ۰٫۲۳ است). اما در پله هایی که فاصله آن ها از نقطه شروع هوادهی بیش تر است و اختلاط کامل تر آب و هوا انجام شده، روش اختلاطی نتایج به نسبت بهتری ارایه می دهد (مقدار ریشه میانگین مربعات خطا برای روش اختلاطی برابر ۰٫۲۳ و برای روش حجم سیال برابر ۰٫۳۳ است). همچنین زمان هم گرایی روش اختلاطی در مقایسه با روش حجم سیال بسیار کم تر است به طوری که این زمان می تواند ۵-۴ برابر کاهش یابد.