مقاله مقایسه روش معادله همبستگی جریان در محاسبه سطح دریچه میترال به عنوان یک روش دقیق کمی با پلنی متری مستقیم در بیماران مبتلا به تنگی دریچه میترال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۴۷۳ تا ۴۷۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه روش معادله همبستگی جریان در محاسبه سطح دریچه میترال به عنوان یک روش دقیق کمی با پلنی متری مستقیم در بیماران مبتلا به تنگی دریچه میترال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دریچه میترال
مقاله تنگی میترال
مقاله اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستارزاده بادکوبه رویا
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: زندپارسا امیرفرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: میثمی علی پاشا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی بختیار
جناب آقای / سرکار خانم: گراییلی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: جباری سیدمصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: برای تعیین شدت تنگی دریچه میترال و ارایه بهترین روش های درمانی علاوه بر اطلاعات بالینی، اندازه گیری دقیق سطح دریچه میترال ضروری است. این مطالعه با هدف مقایسه روش اکوکاردیوگرافی غیرتهاجمی معادله همبستگی جریان (Continuity equation) با پلنی متری در اندازه گیری سطح دریچه میترال انجام شد.
روش بررسی: بیماران مبتلا به تنگی میترال مراجعه کننده به کلینیک اکوکاردیوگرافی بیمارستان امام خمینی (ره) از ابتدا تا انتهای سال ۱۳۸۹ که برای انجام اکوکاردیوگرافی قبل از والوولوپلاستی میترال با کاتتر بالون دار یا به صورت روتین به این مرکز مراجعه کرده بودند، تحت بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: تعداد موارد مورد مطالعه ۷۳ بیمار بود، از این تعداد ۱۷ نفر (۲۳٫۳%) مرد و ۵۶ نفر (۷۶٫۶%) زن بودند متوسط سن بیماران ۴۲٫۱۸±۸٫۹ سال بود. در کل این بیماران روش معادله همبستگی با روش پلنی متری، ضریب همبستگی ۰٫۸۳۲ (p<0.001) داشت. روش Pressure Half-Time (PHT) با روش پلنی متری ضریب همبستگی ۰٫۷۲۰ (p<0.001) و روش PHT با روش Continuity equation ضریب همبستگی ۰٫۶۰۴ (P<0.001) داشت. در زیر گروه بیماران با ریتم فیبریلاسیون دهلیزی و نارسایی میترال قابل توجه، ضریب همبستگی بین پلنی متری و Continuity equation کم تر قابل اطمینان بود.
نتیجه گیری: با توجه به ضریب همبستگی بالا بین روش پلنی متری مستقیم و روش
Continuity equation می توان نتیجه گرفت که روش Continuity equation روش قابل اعتمادی در اندازه گیری سطح دریچه میترال می باشد و در مواردی که انجام پلنی متری با محدودیت مواجه است، از جمله کلسیفیکاسیون شدید دریچه میترال و بلافاصله بعد از والوولوپلاستی میترال با کاتتر بالون دار، می توان از روش Continuity equation به عنوان جایگزین استفاده کرد.