مقاله مقایسه روش حداکثر احتمال و فازی در تهیه نقشه کاربری/پوشش اراضی جنوب خوزستان با استفاده از تصاویر لندست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ( کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی ) از صفحه ۶۹ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه روش حداکثر احتمال و فازی در تهیه نقشه کاربری/پوشش اراضی جنوب خوزستان با استفاده از تصاویر لندست
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاربری/پوشش اراضی
مقاله روش فازی
مقاله روش حداکثر احتمال
مقاله سنجش از دور
مقاله سیستم اطلاعات جغرافیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ممبینی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: آسیابی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: کرم شاهی عبدالعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طبقه بندی کاربری/پوشش اراضی با استفاده از تصاویر یکی از مهمترین کاربردهای سنجش از دور است. امروزه، الگوریتم های زیادی به منظور تهیه نقشه کاربری/پوشش اراضی توسعه یافته است. هدف از این تحقیق، مقایسه دو روش حداکثر احتمال و فازی، جهت تهیه نقشه کاربری/پوشش اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست می باشد. پس از پیش پردازش تصاویر (شامل تصحیحات رادیومتری و هندسی)، با بازدید میدانی، نقشه کاربری و پوشش اراضی با دو روش تهیه و جهت تعیین صحت نقشه های تولیدی، از نمونه های آموزشی استفاده گردید. نتایج مربوط به صحت کلی طبقه بندی نشان می دهد که روش طبقه بندی فازی با ضریب کاپای ۰٫۹۹، در مقایسه با روش الگوریتم حداکثر احتمال با ضریب کاپای ۰٫۹۸، از صحت بالاتری برخوردار است.