مقاله مقایسه روشهای هیدرولیکی روندیابی سیل در بازه‌ای از رودخانه دوآب صمصامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مهندسی منابع آب از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه روشهای هیدرولیکی روندیابی سیل در بازه‌ای از رودخانه دوآب صمصامی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روندیابی سیلاب
مقاله موج جنبشی
مقاله موج پویا
مقاله دوآب صمصامی
مقاله HEC-RAS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمیان کاکلکی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: ساداتی نژاد سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: هنربخش افشین
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی حاجی ور منصور
جناب آقای / سرکار خانم: دودکانلوی میلان خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در روندیابی سیلاب به‌منظور تعیین آب‌نگار خروجی از بازه‌ رودخانه می‌توان از روشهای هیدرولیکی و آب‌شناسی مختلفی استفاده کرد. روشهای روندیابی هیدرولیکی بر پایه‌ی معادلات سنت-ونانت بوده، و با توجه به معادله‌ پیوستگی و جمله‌های درگیر از معادله‌ اندازه‌ حرکت به سه روش موج جنبشی، موج پخشیدگی و موج پویا تقسیم می‌شوند. در این تحقیق نیز با هدف بررسی کارایی دو روش موج جنبشی و موج پویا، بازه‌ای به طول ۳٫۵ کیلومتر از رودخانه‌ی دوآب صمصامی از سرشاخه‌های کارون انتخاب گردید. پس از انجام عملیات صحرایی و جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز اقدام به روندیابی سیلاب با کاربرد روش موج جنبشی و با استفاده از برنامه‌ رایانه‌ای تهیه شده گردید. برای روندیابی پویای سیلاب از تحلیل جریان غیرماندگار با کاربرد نرم‌افزار HEC-RAS استفاده شد. درادامه آب‌نگارهای محاسبه شده از هر دو روش با آب‌نگارهای مشاهده‌ای در خروجی بازه با استفاده از فراسنج RMSE مقایسه گردیدند. در مجموع، نتایج تحقیق نشان دهنده دقت بیشتر شبیه HEC-RAS در برآورد آب‌نگارهای خروجی است. نتایج شبیه موج جنبشی تفاوت بسیار اندکی با دستاوردهای شبیه HEC-RAS دارد، و با توجه به سادگی روش حل معادلات، و همچنین داده‌های مورد نیاز کمتر، می‌توان از شبیه موج جنبشی در مطالعات مشابه، و رودخانه‌هایی با شیب تندتر برای بررسی روند سیل بهره برد.