مقاله مقایسه رفتار خمشی و پیچشی الیاف پلی پروپیلن با شکلهای هندسی متفاوت سطح مقطع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در فناوری نساجی (علوم و تکنولوژی نساجی) از صفحه ۹ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه رفتار خمشی و پیچشی الیاف پلی پروپیلن با شکلهای هندسی متفاوت سطح مقطع
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الیاف پلی پروپیلن
مقاله مقاومت پیچشی
مقاله مقاومت خمشی
مقاله شکل سطح مقطع
مقاله مساحت سطح مقطع
مقاله Octalobal Hollow Trilobal Trilobal

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوریان ریحانی پور حامد
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاومت پیچشی و خمشی یک لیف در هنگام تولید محصول و مصرف آن از اهمیت ویژه ای یرخوردار است. این خواص برای یک لیف مشخص می تواند تحت تاثیر شکل هندسی سطح مقطع آن باشد. در این تحقیق مقاومت نسبی پیچشی و خمشی سه شکل هندسی مختلف سطح مقطع Octalobal, Hollow Trilobal Trilobaالیاف پلی پروپیلن با نمره یکسان بررسی گردید. نتایج نشان دادند که الیاف پلی پروپیلن با سطح مقطع Hollow Trilobal دارای مقاومت پیچشی و مقاومت خمشی بیشتری نسبت به دو نمونه دیگر هستند.