مقاله مقایسه رشد و تکامل در کودکان مبتلا به Infrequent voiding با کودکان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۴۷۷ تا ۴۸۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه رشد و تکامل در کودکان مبتلا به Infrequent voiding با کودکان سالم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد
مقاله تعداد کم دفعات دفع ادرار
مقاله کودک
مقاله تکامل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی چایجان پارسا
جناب آقای / سرکار خانم: دره فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی علی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: طاهراحمدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نظیری مهدیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: Infrequent voiding یکی از شایع ترین مشکلات ادراری در کودکان می باشد و اتیولوژی این بیماری هنوز شناخته شده نیست. مطالعات صورت گرفته بیان می کنند که کودکان دچار Infrequent voiding رشد خطی آهسته تری نسبت به سایر کودکان دارند. هدف این مطالعه، مقایسه تکامل کودکان دچار Infrequent voiding با کودکان طبیعی است.
روش ها: در این مطالعه مورد- شاهدی، تعداد ۱۰۰ کودک ۶ ساله که دچار Infrequent voiding بودند، وارد مطالعه شدند و از لحاظ رشد و تکامل بر اساس پرسش نامه ASQ (Ages and stages questionnaires) با گروه شاهد که سالم بودند، مقایسه شدند.
یافته ها: در بررسی انجام شده در حیطه شخصی اجتماعی، حل مساله، برقراری ارتباط و تکامل زبانی گروه شاهد با گروه مورد اختلالات آشکاری داشت (P<0.050). همچنین به طور معنی داری قد کودکان مبتلا به Infrequent voiding کمتر از گروه شاهد بود (P<0.050) و BMI (Body mass index) و وزن گروه مورد از گروه شاهد بیشتر بود (P<0.050).
نتیجه گیری: با توجه به اختلالات موجود در تکامل کودکان مبتلا به Infrequent voiding، بهتر است در درمان مشکلات تکاملی آن ها تلاش بیشتری صورت گیرد. در ضمن، با توجه به افزایش وزن و BMI می توان با متناسب کردن وزن کودکان در درمان این اختلال اقدام نمود.