مقاله مقایسه رشد حرکتی کودکان دختر و پسر با والدین نسبی و سببی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۷۰ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه رشد حرکتی کودکان دختر و پسر با والدین نسبی و سببی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله والدین نسبی
مقاله والدین سببی
مقاله کودکان
مقاله رشد حرکتی درشت
مقاله جنسیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلجی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شهرجردی شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی تهمینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مطالعات نشان داده اند ازدواج فامیلی می تواند احتمال بروز مشکلات متعددی در رشد حرکتی را موجب گردد. هدف این تحقیق مقایسه رشد حرکتی کودکان دختر و پسر با والدین نسبی و سببی بوده است.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، رشد حرکتی ۱۵ کودک ۴ و ۵ ساله و ۱۵ کودک ۸ و ۹ ساله با والدین نسبی با ۱۵ کودک ۴ و ۵ ساله و ۱۵ کودک ۸ و ۹ ساله با والدین سببی که به صورت خوشه ای چند مرحله ای از چهار مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه و پانزده مهد کودک شهرستان اراک انتخاب شده بودند مقایسه شد. برای سنجش رشد حرکتی از آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ-۲ استفاده گردید.
یافته ها: بین مهارت های دستکاری، جابجایی و رشد حرکتی درشت کودکان دختر و پسر ۴-۵ ساله و رشد حرکتی و مهارت های جابجایی و دستکاری کودکان پسر ۹-۸ ساله و مهارت های جابجایی کودکان دختر ۹-۸ ساله با والدین نسبی و سببی تفاوت معنی داری وجود نداشت (P>0.05)؛ ولی رشد حرکتی و مهارت های دستکاری کودکان دختر ۹-۸ ساله با والدین سببی بهتر از کودکان با والدین نسبی بود (P<0.05).
نتیجه گیری: همانطور که رشد حرکتی و مهارت های دستکاری دختران والدین سببی بالاتر از والدین نسبی بود. می توان گفت، ازدواج نسبی والدین ممکن است بر رشد حرکتی کودکان تاثیر داشته باشد. برای مشخص تر شدن میزان تاثیر این نوع ازدواج ها بر رشد حرکتی پیشنهاد می شود تاثیر ازدواج نسبی والدین در حوزه ورزش قهرمانی نیز بررسی شود.