مقاله مقایسه رابطه سطح سرمی ویتامین D با درگیری عروق کرونر در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۱۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه رابطه سطح سرمی ویتامین D با درگیری عروق کرونر در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ۲۵ هیدروکسی ویتامین دی
مقاله بیماری عروق کرونر
مقاله دیابت ملیتوس نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرهام محمود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری لیدا
جناب آقای / سرکار خانم: ظاهری محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی فخرالدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری های قلبی- عروقی از علل شایع مرگ و میر و از کارافتادگی در بیماران دیابتی به شمار می آیند. بر اساس برخی از مطالعات، کمبود ویتامین D می تواند با خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ و نیز بیماری های قلبی- عروقی همراه باشد. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه سطح سرمی ۲۵ هیدروکسی ویتامین D در بیماران دیابتی مبتلا به بیماری عروق کرونری و گروه کنترل انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه مورد- شاهدی، بیماران مبتلا به دیابت که جهت آنژیوگرافی به بیمارستان شهید بهشتی مراجعه کرده بودند به دو گروه آنژیوگرافی مثبت (گروه مورد) و آنژیوگرافی منفی (گروه کنترل) تقسیم شدند. در این بررسی، تنگی در لومن حداقل یکی از شریان های کرونر بیش از %۵۰ به عنوان آنژیوگرافی مثبت و مبتلا به درگیری عروق کرونر و تنگی کمتر از %۵۰ به عنوان آنژیوگرافی منفی و نرمال در نظر گرفته شد. مشخصات فردی، اطلاعات بیوگرافی، سابقه فشارخون، هیپرلیپیدمی، سیگار، سابقه ابتلا به بیماری کرونری و سابقه خانوادگی توسط پرسشنامه ثبت گردید. نمونه خون وریدی بیماران جهت اندازه گیری سطح سرمی ۲۵ هیدروکسی ویتامین D گرفته شد و دو گروه از نظر سطح ویتامین D مقایسه شدند.
یافته ها: میانگین سطح سرمی ۲۵ هیدروکسی ویتامین D برابر ۳۵٫۰۹±۲۶٫۴۱ نانوگرم بر میلی لیتر بود. همچنین در دو گروه مورد و شاهد، اختلاف معنی داری وجود نداشت. این میزان در گروه مورد برابر ۳۵٫۶۷±۲۹٫۵۸ نانوگرم بر میلی لیتر و در گروه شاهد ۳۴٫۵۰±۲۳٫۳۰ نانوگرم بر میلی لیتر بود. سطح ویتامین D در بین افرادی که بیماری قلبی داشتند بر حسب شدت درگیری کرونر، تفاوت معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد سطح سرمی ۲۵ هیدروکسی ویتامین D در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ با تنگی عروق کرونر ارتباطی ندارد.