مقاله مقایسه رابطه بین عوامل فرهنگی و میزان مسوولیت پذیری در میان نوجوانان شهرهای بانه و قروه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۷۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه رابطه بین عوامل فرهنگی و میزان مسوولیت پذیری در میان نوجوانان شهرهای بانه و قروه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسوولیت پذیری
مقاله دینداری
مقاله رسانه ها
مقاله نوجوانان
مقاله شیعه
مقاله سنی
مقاله بانه
مقاله قروه
مقاله عوامل فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحد مجید
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی رزگار
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، با هدف مقایسه رابطه بین عوامل فرهنگی و مسوولیت پذیری انجام گرفته است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام و اطلاعات آن از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه نوجوانان ۱۸-۱۴ سال شهرهای بانه و قروه است که با استفاده از جدول لین و خطای ۴ درصد ۵۹۸ نفر برآورد شدند و در نهایت نمونه مورد نظر، با روش مطبق خوشه ای انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از این پژوهش، حاکی از آن است که مسوولیت پذیری با دینداری و ابعاد مختلف آن (اعتقادی، تجربی، مناسکی، پیامدی) و میزان استفاده از رسانه های مختلف، تحصیلات مادر، قومیت، نوع شهر (بانه/ قروه) و نوع مذهب (شیعه/ سنی) رابطه معنادار داشته، با جنسیت (زن/ مرد) و تحصیلات پدر رابطه معناداری ندارد.