مقاله مقایسه دیازپام و کلوبازام در پیشگیری از عود تشنج ناشی از تب در کودکان: یک مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی سازی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه دیازپام و کلوبازام در پیشگیری از عود تشنج ناشی از تب در کودکان: یک مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی سازی شده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تب و تشنج
مقاله دیازپام
مقاله عود
مقاله کلوبازام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عموییان سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی اکبریان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: اعرابی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تشنج ناشی از تب، تشنجی است همراه با بیماری تب دار که در آن شواهدی از عفونت سیستم عصبی مرکزی یا اختلال الکترولیتی وجود ندارد. شایع ترین آسیب شناسی مربوط به تشنج ناشی از تب، عود تب و تشنج می باشد. درمان شامل کنترل تشنج با داروهای ضد تشنج می باشد و جهت جلوگیری از عود تب و تشنج نیز دارو تجویز می شود. هدف از این پژوهش مقایسه دو داروی دیازپام و کلوبازام از جهت میزان پیشگیری از عود در بیماران بستری شده به علت تب و تشنج می باشد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی بوده که در آن ۱۵۰ کودک مبتلا به تب و تشنج ساده در محدوده سنی ۶ ماه تا ۶ سال بعد از کنترل تشنج به طور تصادفی در دو گروه دریافت کننده کلوبازام (۷۵ بیمار) و یا دیازپام (۷۵ بیمار) قرار گرفتند. ۳۲ بیمار به دلیل داشتن معیارهای خروج از مطالعه خارج گردیدند و در نهایت ۱۱۸ بیمار (۶۱ مورد در گروه دیازپام و ۵۷ مورد در گروه کلوبازام) بررسی گردیدند. دیازپام با دوز ۰٫۳۳ mg/kg/8hQdose و کلوبازام در دوزهای ۲٫۵، ۵، ۷٫۵ و ۱۰mg بر اساس وزن بدن هر ۱۲ ساعت داده شد. نتایج حاصل از مطالعه شامل تعداد موارد تب در هر ۳ ماه، عوارض دارو، عود تشنج در چک لیست ثبت و بین دو گروه با استفاده از آزمون Chi-Square مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: از ۱۱۸ بیمار مورد بررسی، ۶۲ نفر مذکر و ۵۶ نفر مونث بودند. میانگین سن در گروه دیازپام، ۲۱٫۱±۱۰٫۱ ماه و در گروه دریافت کننده کلوبازام ۲۱٫۹ ±۱۰٫۷ ماه و در کل جامعه مورد مطالعه ۲۱٫۵±۱۰٫۴ ماه بود. میزان عود تب و تشنج در طول مطالعه در گروه کلوبازام ۵٫۳ درصد و در گروه دیازپام ۹٫۷ درصد بود (P>0.05). هم چنین تفاوت آماری معنی داری در عود تب و تشنج بین دو گروه با درنظر گرفتن سن، جنس، سابقه خانوادگی تب و تشنج، سابقه فردی تب و تشنج و فاصله تب با تشنج وجود نداشت (p>0.05). دو گروه از نظر بروز عارضه آتاکسی تفاوت معنی داری نداشند. تعداد ۲۸ نفر (۴۵٫۹ درصد) از بیماران دریافت کننده دیازپام دچار خواب آلودگی شدند که این رقم در گروه کلوبازام ۸٫۸ درصد بود (P>0.001). هم چنین بروز عوارض دارویی مانند آتاکسی، خواب آلودگی و سایر عوارض دارویی و ارتباط آن ها با سن و جنس مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آزمون آماری تفاوت معنی داری بین دو گروه یافت نشد (P>0.05).
استنتاج: به طور کلی، درمان با کلوبازام باعث کاهش عود تشنج و هم چنین عوارض کم تری نسبت به دیازپام می شود. اگرچه حجم نمونه بیش تری برای تایید این موضوع مورد نیاز می باشد.