مقاله مقایسه دو مدل MEDIWY و LEACHW برای شبیه سازی رطوبت لایه های خاک در کشت گیاه گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۵۷ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه دو مدل MEDIWY و LEACHW برای شبیه سازی رطوبت لایه های خاک در کشت گیاه گندم
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبیه سازی رطوبت خاک
مقاله گندم
مقاله مدل MEDIWY
مقاله منطقه مراغه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقایاری فیاض

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به ضرورت های موجود، درسال های اخیر مدل های فراوانی بسط و توسعه یافته است که با استفاده از آن ها می توان میزان عملکرد محصول را پیش بینی نمود. یکی از این مدل ها مدل MEDIWY می باشد که برای گندم زمستانه رقم عدل برای شرایط آبی و دیم در منطقه باجگاه واقع در استان فارس ارائه شده است. با توجه به کاربردی بودن مدل MEDIWY اهتمام ورزیده شد تا زیر مدل بیلان آب خاک در این مدل مورد بحث و بررسی بیشتری قرار گیرد. در پژوهش حاضر زیر مدل بیلان آب خاک مدل MEDIWY با یک مدل دیگری به نام مدل LEACHW که یک مدل توانا برای شبیه سازی رطوبت لایه های خاک می باشد، برای منطقه مراغه واقع در استان آذربایجان شرقی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. با مقایسه مقادیر عمق آب پروفیل خاک برآورد شده توسط مدل LEACHW با مقادیر مشاهده ای در منطقه مراغه، مشخص شد که این مدل پاسخ بسیار مناسبی از خود ارائه داده است. میزان خطای متوسط در برآورد رطوبت خاک در مدل LEACHW از ۱٫۵۲ تا ۳٫۳۱ درصد و در مدل MEDIWY از ۹٫۱۲ تا ۱۴٫۲۲ درصد متغیر بود که نشان دهنده برتری نسبی مدل LEACHW نسبت به MEDIWY در برآورد رطوبت خاک می باشد. بنابراین با تعدیل زیر مدل بیلان آب خاک در مدل MEDIWY و استفاده از مدل LEACHW به جای آن، می توان دقت مدل MEDIWY را برای تخمین عملکرد محصول افزایش داد.