مقاله مقایسه دو روش ماکروسکوپپک و میکروسکوپیک جهت تشخیص تک یاخته سارکوسیست گوسفند در کشتارگاه های استان لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) از صفحه ۶۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه دو روش ماکروسکوپپک و میکروسکوپیک جهت تشخیص تک یاخته سارکوسیست گوسفند در کشتارگاه های استان لرستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سارکوسیست
مقاله زئونوز
مقاله ماکروسکوپی
مقاله روش هضمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: حقوقی راد ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رهبری صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تک یاخته سارکوسیست عامل بیماری مشترک انسان و دام می باشد. این انگل شیوع جهانی دارد و در بسیاری از حیوانات آلودگی ایجاد می کند. از نظر بهداشتی و اقتصادی ضررهای زیادی را به جوامع انسانی و حیوانی تحمیل می کند. سارکوسیستیس یکی از شایعترین انگل های چهار پایان است. بسیاری از پستانداران وحشی، پرندگان، جانوران خونسرد و انسان را آلوده می کند. بعضی از گونه های سارکوسیست ممکن است منجر به بیماری شدید و حتی کشنده در میزبان واسط خود گردند. در این مطالعه آلودگی سارکوسیستیس در گوسفندان کشتارگاه استان لرستان با دو روش ماکروسکوپی و هضمی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. ۱۸۰ راس گوسفند بطور تصادفی طی دو مرحله از سه کشتارگاه شهرستان های بروجرد،خرم آباد و پلدختر استان لرستان انتخاب شد. در مرحله اول اندام های مری، دیافراگم، قلب، عضله سردست و ران به روش ماکروسکوپی بررسی و در مجموع ۳۷ مورد حاوی کیست ماکروسکوپی تشخیص داده شد در مرحله دوم از ۱۸۰ نمونه انتخاب شده نمونه برداری از قسمت های مختلف صورت پذیرفت و به روش هضمی جداسازی و تهیه گسترش، رنگ آمیزی و با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت که ۱۱۹ نمونه حاوی برادی زوئیت تشخیص داده شد. در این مطالعه اختلاف آماری معناداری بین دو روش تشخیص ماکروسکوپی و میکروسکوپی دیده شد (P<0.01) و حساسیت تشخیص میکروسکوپی نسبت به ماکروسکوپی قابل ملاحظه بود.