مقاله مقایسه دو روش جراحی لاپاراسکوپی و لاپاراتومی در درمان توده های خوش خیم تخمدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم خرداد ۱۳۹۳ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه دو روش جراحی لاپاراسکوپی و لاپاراتومی در درمان توده های خوش خیم تخمدان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخمدان
مقاله سیستکتومی
مقاله لاپاراسکوپی
مقاله لاپاراتومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادان صنم
جناب آقای / سرکار خانم: فروزش فرد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی راهب
جناب آقای / سرکار خانم: فهیم دژبان فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: توده های آدنکس، یکی از بیماری های شایع زنان در سنین باروری است. اغلب این توده ها خوش خیم بوده و در صورتی که توده بزرگ بوده یا علامت دار باشد، نیاز به جراحی دارد که برای جراحی آن از دو روش لاپاراسکوپی و لاپاراتومی استفاده می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه دو روش جراحی لاپاراسکوپی و لاپاراتومی در درمان توده های خوش خیم تخمدان انجام شد.
روش کار: این مطالعه کوهورت تاریخی بر روی ۵۰ زن مبتلا به توده خوش خیم تخمدان که تحت سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی و ۵۰ زن مبتلا به توده خوش خیم تخمدان که تحت سیستکتومی به روش لاپاراتومی طی سال های ۸۹-۱۳۸۵ توسط یک جراح زنان در این بیمارستان قرار گرفته بودند، انجام شد. با استفاده از پرونده بیمارستانی بیماران، اطلاعات مورد نیاز به طور جداگانه برای هر بیمار در چک لیست تهیه شده ثبت گردید. سپس با استفاده از پرونده های مطب جراح، چک لیستی از نظر بازگشت مجدد توده و انجام عمل مجدد همان نوع توده تخمدانی در طی حداقل ۲ سال پس از جراحی اولیه، تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، تی، من ویتینی، کای اسکوئر و فیشر مورد انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین تعداد روزهای بستری پس از عمل جراحی (۰٫۰۰۱>p) و میانگین تعداد دوز داروی ضد درد مصرفی پس از عمل جراحی (۰٫۰۱=p) در گروه لاپاراسکوپی به طور معناداری کمتر از گروه لاپاراتومی بود. دو گروه لاپاراسکوپی و لاپاراتومی از نظر مدت زمان عمل جراحی (۰٫۰۷۹=p)، میزان نیاز به تزریق خون در حین عمل جراحی (۰٫۱۱۷=p)، عوارض پس از عمل جراحی شامل میزان بروز تهوع و استفراغ (.۳۷۲=p) و تب در ۲۴ ساعت اول پس از عمل جراحی (۰٫۶۷۸=p) و همچنین از نظر وجود شواهد سونوگرافیک بازگشت توده (۰٫۴۴۵=p) و یا انجام عمل جراحی مجدد در طی ۲ سال (۰٫۳۹۲=p) تفاوت معناداری نداشتند.
نتیجه گیری: روش لاپاراسکوپی در درمان ضایعات خوش خیم تخمدان، روش مناسب و موثری به نظر می رسد. مزایای بالقوه این روش، کاهش تعداد روزهای بستری در بیمارستان، کاهش درد و به دنبال آن کاهش تعداد دوز ضد درد مصرف شده در بخش پس از عمل جراحی می باشد.