مقاله مقایسه دو روش جراحی باز لیختن اشتین (Lichtenstein) و وانتز (Open preperitoneal) در جراحی فتقهای مغبنی عودکرده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۴۶۹ تا ۴۷۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه دو روش جراحی باز لیختن اشتین (Lichtenstein) و وانتز (Open preperitoneal) در جراحی فتقهای مغبنی عودکرده
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فتق مغبنی عودکرده
مقاله Lichtenstein ،Open preperitoneal

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفایی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: انشایی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ترمیم فتق مغبنی عودکرده با احتمال عود مجدد و عوارض جراحی بیشتر نسبت به ترمیم اولیه همراه می باشد. این مطالعه دو روشOpen preperitoneal  و Lichtenstein را در ترمیم فتقهای مغبنی عودکرده مورد مقایسه قرار می دهد.
مواد و روش کار: در این کارآزمایی بالینی، ۶۰ بیمار مرد ۶۰ – ۳۰ ساله با تشخیص فتق مغبنی عود کرده مورد ارزیابی قرار گرفتند. ۳۰ بیمار به روش Lichtenstein و ۳۰ بیمار به روش Open preperitoneal با تکنیک Wantz عمل شدند. انتخاب روش جراحی در هر بیمار به صورت اتفاقی انجام می شد.
بیماران با BMI>35، مصرف استروئید، دیابت ملیتوس، اختلالات انعقادی، جنس زن و سابقه عمل جراحی شکم به جز هرنیورافی، از مطالعه حذف شدند.
برای آنالیز داده ها از روش آماری Chi Square و آزمون Fishers Exact Test استفاده گردید. میزان محدوده معنی داری معادل ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد. از برنامه SPSS 15 جهت آنالیز داده ها استفاده گردید.
یافته ها: عود مجدد در گروه %۲۰ Lichtenstein در مقابل %۰ برای گروه Open preperitoneal بود (p= 0.01). آسیب عصبی (اختلال حسی یا نورالژی در درماتوم خاص) %۲۰ برای گروه Lichtenstein، در مقابل %۰ برای گروه (p=0.01) preperitoneal Open بود. ارکیت ایسکمیک %۲۳٫۳ برای گروه Lichtenstein، در مقابل %۰ برای گروه(p= 0.005) Open preperitoneal بود. عوارض دیگر مانند عفونت، هماتوم، ریتانسیون ادراری و آتروفی بیضه بین دو گروه تفاوتی نداشتند.
نتیجه گیری: روش
Open preperitoneal برای ترمیم فتقهای مغبنی عودکرده ای که قبلا با برخورد قدامی عمل شده اند، روش ارجح می باشد و با عود و آسیب های عصبی کمتری همراه می باشد.