مقاله مقایسه دو روش تراکئوستومی جراحی و پرکوتانئوس در بیماران بخش مراقبت های ویژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۱ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۲۹ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه دو روش تراکئوستومی جراحی و پرکوتانئوس در بیماران بخش مراقبت های ویژه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکئوستومی
مقاله پرکوتانئوس
مقاله جراحی
مقاله عارضه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیفی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی ولی اله
جناب آقای / سرکار خانم: فیض سیدحمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفی شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی ‌ا‌‌سماعیلی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی راد رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در صورت نیاز به حمایت تنفسی طولانی مدت با تهویه مکانیکی با لوله نای، تراکئوستومی (Tracheostomy) به یکی از دو روش پرکوتانئوس(PDT= Percutaneous Dilated Tracheostomy)  و جراحی انجام می شود. این مطالعه به مقایسه این دو روش پرداخته است.
روش کار: در این مطالعه گذشته نگر، بیماران تراکئوستومی شده از مهر ۸۷ تا مهر ۱۳۹۰، در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران، در دو گروه تراکئوستومی پرکوتانئوس و گروه تراکئوستومی جراحی مورد مقایسه قرار گرفتند. عوارض ناشی از آن در دو روش مورد مقایسه، تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در این مطالعه، خونریزی زودرس بعد از عمل در ۱۱ مورد (%۷٫۴) دیده شد که در گروه ۱ PDT مورد (%۴٫۲) و گروه جراحی ۱۰ مورد (%۱۷٫۵) مشاهده شد و تفاوت معنی دار بود. عفونت محل زخم در ده روز اول بعد از تراکئوستومی، در گروه ۱ PDT مورد (%۴٫۲) و در گروه جراحی در ۴ مورد (۷%) مشاهده شد که تفاوت معنی دار نبود (p=1). آمفیزم (Emphysema) زیرجلدی در گروه PDT در ۲ مورد (%۸٫۳) و در گروه جراحی در ۱ مورد (%۱٫۷) بود که تفاوت معنی دار نبود (p=0.2). عوارض دیگر از جمله صدمه و پارگی به دیواره خلفی نای در دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه گیری: تراکئوستومی PDT با توجه به عوارض کمتر و انجام در تخت بیمار در بخش مراقبت های ویژه می تواند روش جایگزین ایمن و مناسب برای تراکئوستومی جراحی باشد.