مقاله مقایسه دو روش برهم کنش هسته ای و پراکندگی تشدیدی برای اندازه گیری نمایه عمقی اکسیژن در آلومینای نانو متخلخل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سنجش و ایمنی پرتو از صفحه ۴۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه دو روش برهم کنش هسته ای و پراکندگی تشدیدی برای اندازه گیری نمایه عمقی اکسیژن در آلومینای نانو متخلخل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنالیز با باریکه یونی
مقاله نمایه عمقی
مقاله اکسیژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی منیجه
جناب آقای / سرکار خانم: ترکیهای اصفهانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کاکویی امیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتح الهی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسایی و تعییین نمایه عمقی اکسیژن در سطح مواد، لایه های نازک و به ویژه در کاربردهای صنعتی که با طیف گسترده ای از اکسیدها استفاده می شود، بسیار ضروری است. در این بررسی، از دو روش آنالیز با باریکه یونی (IBA)، یعنی پراکندگی الاستیک تشدیدی (RES) برای اکسیژن (۱۶O(a,a)16O) و واکنش هسته ای ۱۶O(d,p1)17O) و (۱۶O(d,p0)17O، برای به دست آوردن نمایه عمقی غلظت اکسیژن در آلومینای آندی نانوحفره استفاده شد.با استفاده از نرم افزار های موجود، طیف های حاصل از آزمایش شبیه سازی شدند و مشخص شد که حداکثر عمق اندازه گیری اکسیژن به دست آمده از روش RES، اگرچه کمتر از واکنش هسته ای (d,p) است، دقت این روش بسیار بالاتر است. این حساسیت بالا به دلیل قله تیز سطح مقطع تشدیدی است که باعث تفکیک پذیری عمقی خیلی خوب می شود و برای آنالیزهای دقیق، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.