مقاله مقایسه دقت اندازه گیری فشار داخل چشمی با تونومتر اپلاناسیون گلدمن و تونومتر غیرتماسی Keeler که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه دقت اندازه گیری فشار داخل چشمی با تونومتر اپلاناسیون گلدمن و تونومتر غیرتماسی Keeler
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب سیاه
مقاله اندازه گیری فشار چشم
مقاله فشار داخل چشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزازی نوشین
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: ترابیان سعادت
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گلوکوم یکی از علل مهم نابینایی است و افزایش فشار داخل چشمی عمده ترین ریسک فاکتور آن است. اندازه گیری فشار داخل چشمی، یک معاینه اساسی در بیماران مبتلا به گلوکوم جهت تشخیص و پیگیری درمان محسوب می شود. این مطالعه با هدف مقایسه و تعیین دقت عملکرد دو نوع تونومتر مرسوم جهت اندازه گیری فشار داخل چشمی صورت گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی پس از انجام معاینات چشم پزشکی کامل، فشار داخل چشمی ۱۴۲ بیمار (۲۸۴ چشم) با هر دو دستگاه Goldmann و keeler در دو نوبت و با فاصله ۵ دقیقه اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده با استفاده ازآزمون آماری تی وابسته و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافته ها: میانگین فشار داخل چشمی افرادی که در محدوده فشار نرمال (<21mmHg) قرار داشتند با تونومتر گلدمن برابر ۱۴٫۰۳±۲٫۳۵ mmHg و با تونومتر Keeler برابر ۱۴٫۲۸±۳٫۰۵ mmHg به دست آمد. متوسط اختلاف دو روش ۰٫۷۰±۰٫۲۵ (p=0.015) و ضریب همبستگی دو روش اندازه گیری، ۰٫۸۳ محاسبه شد (p<0.0001). در محدوده فشار داخل چشمی بالا ( ³۲۱mmHg)، میانگین فشار داخل چشمی با تونومتر Goldmann برابر ۲۶٫۱۶±۵٫۱۴ mmHg و با تونومتر Keeler برابر ۲۶٫۹۲±۵٫۵۸ mmHg به دست آمد. متوسط اختلاف دو روش ۰٫۴۴±۰٫۷۶ (۰٫۰۰۳=p) و ضریب همبستگی دو روش اندازه گیری، ۰٫۹۷ محاسبه شد (p<0.0001).
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، هر دو روش تونومتری مورد استفاده در محدوده فشارهای طبیعی از دقت قابل قبولی برخوردارند، ولی در شرایط پر خطر مانند گلوکوم استفاده از تونومتر Goldmann به عنوان استاندارد طلایی ارجح می باشد.