مقاله مقایسه درصد چربی بدن با شاخص های تن سنجی برای شناسایی سندروم متابولیک در نوجوانان تهرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه درصد چربی بدن با شاخص های تن سنجی برای شناسایی سندروم متابولیک در نوجوانان تهرانی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درصد چربی بدن
مقاله نمایه توده بدن
مقاله سندروم متابولیک
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی خیرآبادی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری گلاله
جناب آقای / سرکار خانم: میرمیران پروین
جناب آقای / سرکار خانم: محرابی یداله
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: چاقی و سندرم متابولیک دوران نوجوانی به عنوان مجموعه ای از عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی با افزایش خطر دیابت نوع دو و بیماری قلبی عروقی در دوران بزرگسالی همراه است. هدف از این مطالعه مقایسه درصد چربی بدن و شاخص های تن سنجی برای شناسایی سندرم متابولیک و اجزاء آن در نوجوانان ۱۰ تا ۱۸ ساله تهرانی می باشد.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی ۱۳۱ نوجوان از مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران صورت گرفت. فشارخون، شاخص های بیوشیمیایی تری گلیسیرید، قندخون ناشتا و سطوح لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL-C)، درصد چربی بدن و شاخص های تن سنجی شامل قد، وزن، دور کمر، نمایه توده بدنی و نسبت دور کمر به قد مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سن ۱۴٫۵±۲٫۳ و ۱۳±۲٫۹ سال (P=0.001) و شیوع سندروم متابولیک ۳۲٫۳ و (P=0.001) %6.5 به ترتیب در پسرها و دخترها بود. بعد از تعدیل جنس و فعالیت بدنی بیشترین ارتباط برای سندروم متابولیک و هیپرتری گلیسیریدمی مربوط به دور کمر به ترتیب با (CI %95: RR=6.27 (2.63-14.94) و ۳٫۱۴ (۱٫۸۷-۵٫۲۷؛ P<0.05) و برای HDL-C پایین و پرفشاری خون مربوط به نمایه توده بدنی به ترتیب با نسبت شانس (%۹۵ فاصله اطمینان)، ۶٫۲۶ (۱٫۲۷-۴٫۰۲؛ P<0.05) و ۲٫۹۱ (۱٫۷۳-۴٫۹۰؛ P<0.05) بود. با توجه به سطح زیر منحنی ROC، دور کمر بیشترین سطح زیر منحنی را برای سندروم متابولیک (AUC=0.89) و هیپرتری گلیسیریدمی (AUC=0.88) نشان داد، نمایه توده بدنی بیشترین سطح زیر منحنی را برای پرفشاری خون متابولیک (AUC=0.78) را نشان داد. دور کمر و نمایه توده بدنی هر دو بیشترین سطح زیر منحنی را برای HDL-C پایین نشان دادند متابولیک (AUC=0.78).
نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که دور کمر و نمایه توده بدنی به همراه یکدیگر شاخص مناسبی برای شناسایی خطر سندرم متابولیک و اجزای آن در نوجوانان ۱۰ تا ۱۸ ساله می باشد.