مقاله مقایسه درصد تفریخ، بازماندگی و رشد لاروهای ماهی قزل آﻻی رنگین کمان Oncorhynchus mykiss حاصله از تخم های چشم زده وارداتی و داخلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۸۷ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه درصد تفریخ، بازماندگی و رشد لاروهای ماهی قزل آﻻی رنگین کمان Oncorhynchus mykiss حاصله از تخم های چشم زده وارداتی و داخلی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله تخم چشم زده
مقاله هچ
مقاله بازماندگی
مقاله رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: مجازی امیری باقر
جناب آقای / سرکار خانم: صیادبورانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پرورش ماهیان سردآبی قزل آلای رنگین کمان علاوه بر تخم های چشم زده و لاروهای تولیدی کارگاه های تکثیر داخل کشور، از سایر کشورهای جهان، مانند دانمارک، نروژ، فرانسه، امریکا و … نیز تخم چشم زده وارد ایران می شود. بنابراین تحقیقی از نظر میزان درصد تفریخ و بازماندگی تخم های چشم زده، میزان رشد و شاخص های بیولوژیکی (ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و …) بین تخم های چشم زده دانمارکی، امریکایی و تخم چشم زده ایرانی صورت گرفت. بررسی آماری نشان دهنده معنی دار بودن بین تیمارها بود (P<0.05). بیشترین میانگین میزان تفریخ ۹۶٫۶±۰٫۸۹، بیشترین میانگین میزان رشد وزنی ۴٫۱۱±۱٫۵، گرم، بیشترین میانگین میزان رشد طولی ۴۷٫۰۷±۱۵٫۹ میلی متر، بیشترین میانگین میزان درصد افزایش وزن بدن ۸۴٫۱۹±۱۶٫۵، بهترین میزان ضریب تبدیل غذایی ۰٫۶±۰٫۱۱ و بیشترین میزان رشد ویژه ۱۰٫۸۵±۶٫۹ درصد مربوط به تیمار دانمارکی نسبت به تیمارهای امریکایی و ایرانی بوده است.