مقاله مقایسه خواص ضدمیکروبی عصاره های آبی، اتانولی، و متانولی گیاه زیتون در دو منطقه پاک و آلوده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۹۵ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه خواص ضدمیکروبی عصاره های آبی، اتانولی، و متانولی گیاه زیتون در دو منطقه پاک و آلوده
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیتون
مقاله آلودگی هوا
مقاله ضد میکروبی
مقاله آنتی بیوتیک
مقاله باکتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افدیده فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: مراقبی فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: افضلی نژاد عطیه
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری هدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زیتون گیاهی دارویی است که امروزه به عنوان گیاه زینتی در شهرها کاشته می شود. با توجه به گرایش مردم به استفاده از گیاهان دارویی لازم بود بررسی گردد آیا گیاهان کاشته شده در مناطق شهری همان خواص گیاهان طبیعی را دارند یا به علت آلودگی هوای شهری برخی از خواص آنها تغییر می کند. جهت بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره های برگی گیاه زیتون، بر روی فعالیت ۲ باکتری گرم مثبتBacillus subtilis, Staphylococcus areous  و ۲ باکتری گرم منفی Escherichia coli، Pseudomonas aeroginosa در آزمایشگاه بررسی شد. برگ گیاه زیتون Olea europaea در دو منطقه پاک (منطقه ۲۲) و آلوده (منطقه ۶ و ۷) جمع آوری شد. سپس غلظت های مختلف ۱۰%، ۲۰% و ۵۰% عصاره های آبی، اتانولی، متانولی تهیه شد. برای مقایسه اثرات ضدمیکروبی عصاره ها از دیسک های آنتی بیوتیک های وسیع الطیف سیپروفلوکسازین (CP) و سفتی زوکسیم (CT) استفاده شد. بررسی ها نشان داد که در میزان فعالیت برگ زیتون بین منطقه سالم و آلوده و روش های مختلف عصاره گیری تفاوت مشاهده می گردد، بیشترین خواص ضدمیکروبی در عصاره اتانولی مشاهده شد. این عصاره ها در مناطق پاک دارای اثر ضدباکتری بر روی، Escherichia coli، Pseudomonas aeroginosa و Bacillus subtilis بودند. بنابراین باید به مردم هشدار داده شود که زیتون های کاشته شده در مناطق با هوای آلوده تهران (خیابان – پارک – منازل) تنها گیاه زینتی بوده و ارزش دارویی ندارند.