مقاله مقایسه خاصیت انبارمانی برخی ارقام پیاز روزکوتاه در مناطق جنوبی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی از صفحه ۲۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه خاصیت انبارمانی برخی ارقام پیاز روزکوتاه در مناطق جنوبی ایران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیاز روزکوتاه
مقاله انبارمانی
مقاله پیاز بلوچستانی
مقاله میناب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده خانکهدانی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی غلام
جناب آقای / سرکار خانم: شاکردرگاه غلامعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی قابلیت انبارمانی برخی ارقام مختلف پیاز روزکوتاه، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت کرت های خرد شده در زمان در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب در سال ۱۳۹۲ اجرا شد. عامل اصلی به ارقام پیاز شامل بلوچستانی، پریماورا، ساواناسوئیت، ارلی وایت و جاگوار و عامل فرعی به زمان نمونه برداری اختصاص یافت. بدین منظور ۱۰ کیلوگرم از سوخ های برداشت شده از هر یک از ارقام فوق در انبار معمولی درون تورهای پلاستیکی نگهداری شدند. طی سه ماه به فواصل ۱۰ روزه نسبت به توزین سوخ ها و شمارش تعداد سوخ های پوسیده اقدام و نهایتا درصد پوسیدگی و درصد کاهش وزن در طول زمان محاسبه گردید. همچنین در پایان دوره انبارداری، سفتی سوخ ها مورد بررسی قرار گرفت. از مجموع نتایج به دست آمده چنین استنباط می شود که رقم جاگوار از نظر درصد پوسیدگی و درصد کاهش وزن بهتر از بقیه ارقام بود هر چند از لحاظ آماری اختلاف معنی داری با ارقام بلوچستانی و ارلی وایت نداشت. از نظر سفتی رقم بلوچستانی بهتر از بقیه ارقام بود که با رقم ارلی وایت تفاوت معنی داری نشان نداد. رقم بلوچستانی در مجموع و در شرایط این آزمایش از ضعیت انباری خوبی برخوردار بود و با توجه به پایین بودن قیمت بذر آن، گزینه مناسبی جهت کشت در منطقه میناب بوده و از پتانسیل خوبی جهت انبارداری برخوردار است.