مقاله مقایسه حضور تک یاخته های خونی در گاوهای به ظاهر سالم مناطق مختلف جغرافیایی کشور با استفاده از روش PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه حضور تک یاخته های خونی در گاوهای به ظاهر سالم مناطق مختلف جغرافیایی کشور با استفاده از روش PCR
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیلریا
مقاله بابزیا
مقاله گاو
مقاله PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چشتی بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: رزمی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نقیبی ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بابزیوز و تیلریوز از بیماری های مهم منتقله توسط کنه می باشند که به علت کم خونی، لاغری، مرگ و میر و کاهش فراورده های دامی سبب خسارت اقتصادی زیادی در صنعت دامپروری کشور می شود. در این مطالعه با هدف بررسی میکروسکپی و ملکولی آلودگی به تیلریا و بابزیا در گاوهای سه منطقه آب و هوایی گرم و خشک، کوهستانی و خزری انجام گرفت. در این مطالعه تعداد ۲۷۰ نمونه خون حاوی ماده ضدانعقاد در فصول بهار و تابستان از گاوهای شهرستان یزد (منطقه کویری)، تربت جام (منطقه نیمه کوهستانی) و تنکابن و رامسر (منطقه خزری) جمع آوری گردید. نمونه های جمع آوری شده به آزمایشگاه منتقل گردید. ابتدا از نمونه های خون گسترش تهیه و سپس با گیمسا رنگ آمیزی شدند. همچنین DNA خون، با استفاده از کیت تجاری استخراج و سپس آزمایش PCR طی دو مرحله جهت تشخیص آلودگی به تیلریا و بابزیا در گاوهای موردبررسی انجام شد. در بررسی میکروسکوپی گسترش های خونی آلودگی به گونه های تیلریا در ۴ نمونه خون ازگاوهای شهرستان یزد مشاهده گردید. همچنین با استفاده از روش PCR آلودگی به تیلریا آنولاتا در ۱۲ نمونه خون از گاوهای شهرستان یزد، یک نمونه خون از گاوهای شهرستان تربت جام و ۳ نمونه خون از گاوهای شهرستان های رامسر و تنکابن آلودگی را تایید نمود . در این مطالعه هیچ گونه آلودگی به بابزیا مشاهده نگردید. نتایج حاصله مبین اهمیت بیشتر آلودگی به تیلریا آنولاتا در گاوهای مناطق مختلف ایران می باشد.