مقاله مقایسه حس عمقی کمر در زنان مبتلا به کمردرد مزمن و زنان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در توانبخشی نوین از صفحه ۲۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه حس عمقی کمر در زنان مبتلا به کمردرد مزمن و زنان سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حس عمقی
مقاله کمردرد مزمن
مقاله خطای مطلق
مقاله خطای ثابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضایی فر صغرا
جناب آقای / سرکار خانم: صراف زاده جواد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حس عمقی یک جزء مهم در سیستم حسی- پیکری است که از طریق رفلکسهای عضلانی نقش حفاظتی در جلوگیری از آسیب های حاد دارد. کاهش در حس عمقی می تواند باعث اختلال در زمان عکس العمل، کنترل پوسچر و ثبات پوسچرال شود. افراد مبتلا به کمردرد مزمن کاهش در حس عمقی ناحیه کمری- خاجی دارند که منجر به نقص عملکرد عصبی-عضلانی و از دست دادن ثبات موضعی در ناحیه کمر می شود و احتمال ایجاد آسیب را افزایش می دهد. بررسی بازسازی وضعیت کمر می تواند به عنوان شاخصی برای ارزیابی حس عمقی این ناحیه به کار رود. هدف از این مطالعه مقایسه بازسازی وضعیت کمر در افراد مبتلا به کمردرد مزمن و افراد سالم است.
روش بررسی: ۱۸ فرد سالم با میانگین سن ۲٫۱۹±۲۳٫۳۳ سال و ۱۸ بیمار مبتلا به کمردرد مزمن با میانگین سنی ۲٫۹۳±۲۳٫۸۳ سال در این مطالعه شرکت داشتند. میزان خطا در بازسازی وضعیت کمر با استفاده از الکتروگونیامتر دستگاه بایومتریکس و با چشم بسته درحالت ایستاده در سه زاویه ۳۰% و ۶۰% حداکثر خم شدن کمر و همچنین بازسازی زاویه نوترال اندازه گیری شد. دو خطای مطلق و ثابت در بازسازی ۳ وضعیت مذکور محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: خطای مطلق در بازسازی هر سه زاویه در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن به طور معناداری بیشتر از گروه سالم بود (p<0.05). اما خطای ثابت در بازسازی هر سه زاویه بین دو گروه تفاوتی را نشان نداد (p>0.05).
نتیجه گیری: بیشتر بودن خطای مطلق در بازسازی وضعیت کمر در زنان مبتلا به کمردرد مزمن نسبت به گروه کنترل دلالت بر آن دارد که برخی از جنبه های حس عمقی در این بیماران مختل شده است.