مقاله مقایسه حساسیت پرایمرهای مختلف اختصاصی ناحیه ۱۶srDNA در شناسایی گونه های باکتری لژیونلا در نمونه های آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۳۹۵ تا ۴۰۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه حساسیت پرایمرهای مختلف اختصاصی ناحیه ۱۶srDNA در شناسایی گونه های باکتری لژیونلا در نمونه های آبی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله PCR
مقاله آب
مقاله شناسایی
مقاله لژیونلا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بقال اصغری فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: نیک آیین مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: لژیونلاها باکتری های گرم منفی هستند که درمنابع آبی طبیعی و ساخت انسان پراکنده اند. بعضی از گونه های این باکتری برای انسان بیماری زا بوده و می توانند منجر به عفونت های تنفسی شوند. روش کشت روشی روتین در شناسایی باکتری لژیونلا به شمار می رود اما به دلیل محدودیت های این روش از جمله حساسیت پایین و مدت زمان طولانی مورد نیاز برای دستیابی به نتایج، امروزه تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمر از (PCR) جهت شناسایی باکتری لژیونلا مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی کاربرد روش PCR در شناسایی لژیونلا در نمونه های آبی با سه جفت پرایمر متفاوت انجام گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه ۶۰ نمونه آب جهت حضور لژیونلا با استفاده از روش Nested PCR مورد بررسی قرار گرفت و حساسیت این روش با استفاده از سه جفت پرایمر مختلف شامل(LEG225- LEG858) ،(LEG448-LEG858)  و (JRP-LEG448) جهت شناسایی لژیونلا ارزیابی گردید.
یافته ها: در این مطالعه ۷۰% نمونه ها درصورت استفاده از جفت پرایمر JRP-LEG448 آلوده به لژیونلا تشخیص داده شدند در صورتی که با استفاده از جفت پرایمر LEG225- LEG858، %۵۰ نمونه ها و با استفاده از جفت پرایمر LEG448-LEG858، %۴۵ نمونه ها آلوده به لژیونلا گزارش شدند.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که آلودگی نمونه های آبی به گونه های لژیونلا می تواند به راحتی و به سرعت به وسیله روش Nested PCR تشخیص داده شود. بنابراین انتخاب روش مناسب جهت استخراج DNA و انتخاب پرایمرهای مناسب، عوامل مهم در کارایی و حساسیت روش تشخیص هستند.