مقاله مقایسه حساسیت و ویژگی اولتراسونوگرافی و سی تی اسکن با ERCP در تشخیص سنگ های مجاری صفراوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۷۱ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه حساسیت و ویژگی اولتراسونوگرافی و سی تی اسکن با ERCP در تشخیص سنگ های مجاری صفراوی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سونوگرافی
مقاله سی تی اسکن
مقاله سنگ مجاری صفراوی
مقاله ERCP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرزاده اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: پیرزاده اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: قویدل علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ده تا پانزده درصد بیماران مبتلا به سنگ کیسه صفرا به طور همزمان دچار سنگ های مجاری صفراوی نیز هستند. این مطالعه به منظور مقایسه حساسیت و ویژگی سونوگرافی و سی تی اسکن با ERCP (endoscopic retrograde cholangio pancreatography) در تشخیص سنگ های مجاری صفراوی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی ۱۳۵ بیمار مشکوک به ابتلای سنگ مجاری صفراوی داوطلب ERCP انجام شد. سونوگرافی از کیسه و مجاری صفراوی و کبد، سی تی اسکن شکم با کنتراست خوراکی و وریدی و ERCP برای هر بیمار انجام گردید. حساسیت و ویژگی سونوگرافی و سی تی اسکن تعیین و میزان موفقیت ERCP درمانی نیز محاسبه شد.
یافته ها: ۱۱۲ بیمار دارای سنگ مجاری صفراوی (ERCP مثبت) و ۲۳ بیمار بدون سنگ بودند. حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص سنگ مجاری صفراوی به ترتیب ۷۲٫۳ و ۷۳٫۹ درصد و در مورد سی تی اسکن به ترتیب ۵۰٫۸ و ۹۱٫۳ درصد تعیین شد. میزان موفقیت درمانی  ERCPنیز ۷۶٫۹ درصد حاصل گردید.
نتیجه گیری: سونوگرافی به عنوان یک مودالیته ارزان، غیرتهاجمی و مفید در اسکرین اولیه بیمار در مقایسه با سی تی اسکن و ERCP توصیه می شود.