مقاله مقایسه جوانه زنی دو گونه ترشک Rumex obtosifolius و R. crispus در پاسخ به نور و شرایط رطوبتی خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه جوانه زنی دو گونه ترشک Rumex obtosifolius و R. crispus در پاسخ به نور و شرایط رطوبتی خاک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواب بذر
مقاله جوانه زنی
مقاله الگوهای فصلی خواب
مقاله حساسیت نوری
مقاله نیاز سرمایی
مقاله ترشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرچین شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان مشهدی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: اویسی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: توکل افشاری رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فتوکنترل علف های هرز یک روش پیش گیری در کنترل علف های هرز است، که هدف اصلی آن کاهش جوانه زنی بذرهای علف هرز فتوبلاستیک، با حذف تابش نور طی خاک ورزی است. شناخت این علف های هرز و نحوه واکنش آنها نسبت به نور در شرایط مختلف محیطی جزو مطالعات پایه ای ضروری در فتوکنترل علف های هرز به شمار می رود. در این تحقیق بذور دو گونه علف هرز Rumex obtosifolius و R.crispus در دو شرایط خشک و مرطوب (بارندگی طبیعی) در عمق۲۰ cm  خاک دفن شده در تاریخ های متفاوت از خاک خارج و در سه شرایط نوری نور کامل (۱۲ ساعت نور و ۱۲ ساعت تاریکی)، نور کوتاه مدت (۵ ثانیه نور با شدت mmol/m2/s 200±۱۰ و سپس تاریکی) و تاریکی تحت آزمون جوانه زنی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که بذور هر دو گونه تنها در حضور نور قادر به جوانه زنی می باشند. مقایسه دو شرایط خشک و مرطوب نیز نشان داد که پاسخ جوانه زنی این دو گونه نسبت به نور بسیار متفاوت است. چنانکه در گونه R.crispus میزان جوانه زنی در هر دو شرایط خشک و مرطوب تقریبا یکسان بود در حالی که خواب بذور گونه R.obtosifolius در شرایط مرطوب پس از نه هفته دفن در خاک و تنها در صورت حضور نور شکسته شد و در شرایط خشکی پس از طی ۳۴ هفته دفن در خاک و در شرایط نور کوتاه مدت جوانه زدند. به طور کلی این نتایج نشان دهنده وجود چرخه خواب فصلی این گونه ها در شرایط معمول محیطی و احتمال جایگزینی شرایط محیطی به جای نیاز نوری در برخی از گونه های علف هرز هستند. همچنین فتوکنترل در شرایط بهینه نوری و رطوبتی ابزاری مناسب و با بازده بالا برای مدیریت گونه های فوق می باشد. داده های به دست آمده در این تحقیق می تواند در ساخت مدل های پیش بینی جوانه زنی و ظهور علف های هرز نیز به کار گرفته شود.