مقاله مقایسه جمعیت های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از مشخصات مرفولوژیکی و مولکولی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۴۰۵ تا ۴۱۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه جمعیت های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از مشخصات مرفولوژیکی و مولکولی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه بندی
مقاله نماتود سیستی چغندرقند
مقاله خراسان رضوی
مقاله مرفولوژی
مقاله ITS-PCR-RFLP،Heterodera schachtii

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مکرم حصار عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیخانی مقدم عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: تنهامعافی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه Heterodera schachtii، یکی از مهم ترین عوامل بیماری زای چغندرقند در دنیاست. این نماتود در اکثر مناطق تحت کشت این گیاه در ایران گسترش دارد و موجب کاهش عملکرد و میزان قند موجود چغندر تولید شده در مزارع آلوده می شود. جمعیت های مختلف H. schachtii از لحاظ خصوصیات مرفولوژیکی بسیار متفاوت هستند و شناسایی آنها بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی و مرفومتریکی سیست هاولاروهای سن دوم بسیار وقت گیر بوده و نیازمند مهارت و دقت زیاد می باشد. در سال های اخیر امکان استفاده از روش ITS-PCR-RFLP برای تفکیک این گونه از سایر گونه های موجود بررسی شده است. در این بررسی ۱۲۰ جمعیت از نماتود سیستی چغندرقند از مزارع مختلف در استان خراسان رضوی جمع آوری شد و سیست ها از لحاظ خصوصیات مرفولوژیکی و مرفومتریکی مورد بررسی قرار گرفتند. در میان این جمعیت ها، ۸۸ جمعیت که تفاوت های مرفولوژیکی نسبتا زیادی با هم داشتند، انتخاب شدند. پس از استخراج DNA، تکثیر ناحیه rDNA-ITS با استفاده از آغازگرهای عمومی این ناحیه انجام شد. محصول PCR هر نمونه با استفاده از آنزیم برشی MvaI هضم شد. تمامی ۸۸ نمونه الگوی باندی مشابهی را تولید کردند که با الگوی ارائه شده برای این گونه در منابع معتبر همخوانی دارد. پس از تایید گونه، گروه بندی جمعیت های ذکر شده بر اساس خصوصیات مرفومتریکی نشان داد که جمعیت های مناطق شمالی استان از جمعیت های مناطق جنوبی قابل تفکیک است، هر چند بر اساس مناطق کوچک تر جغرافیایی تفکیک قابل قبولی صورت نگرفت. هم چنین بر اساس طول باندهای کوتیکولی ناحیه واژن و برجستگی های گره مانند موجود در مخروط انتهای بدن سیست ها، چهار تیپ مرفولوژیکی تشخیص داده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که روش ITS-PCR-RFLP می تواند در شناسائی جمعیت های مختلف H. schachtii با دامنه وسیع تفاوت های مرفولوژیکی بسیار کارآمدتر و سریع تر از روش های مرفولوژیکی باشد.