مقاله مقایسه جداسازی بیولوژیک فلز کادمیوم از پساب توسط باکتری باسیلوس و جلبک فوکوس سراتوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه جداسازی بیولوژیک فلز کادمیوم از پساب توسط باکتری باسیلوس و جلبک فوکوس سراتوس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب بیولوژیک
مقاله جلبک دریایی
مقاله باکتری
مقاله کادمیوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی اسبچین سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از میان مشکلات محیط زیست می توان به آلودگی محیط زیست به وسیله فلزات سنگین اشاره کرد. در این کار تحقیقی جذب فلز سنگین کادمیوم به وسیله جلبک قهوه ای Fucus serratus و جذب آن به وسیله باکتری باسیلوس گرم مثبت Bacillus sp مقایسه شده است. روش های بیولوژیک در مقایسه با روش های مرسوم شیمیایی و فیزیکی کارایی بالاتری دارند.
در این تحقیق ایزوترم و کینتیک جذب کادمیوم به وسیله باکتری و جلبک در راکتور بسته مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس معادله لانگموئیر میزان بیشینه جذب در باکتری و جلبک به دست آمده است. باکتری از پساب کارخانه فلز کاری تهران و جلبک از ساحل شهر پورنیک فرانسه جدا شده است.
مطالعه کینتیک جذب کادمیوم نشان داده است، زمان تعادل برای جلبک در حدود ۲۴۰ دقیقه و برای باکتری در حدود ۱۰ دقیقه بوده است. ایزوترم جذب کادمیوم به وسیله معادله لانگموئیر تفسیر گردیده است و میزان بیشینه جذب فلز کادمیوم برای باکتری و جلبک به ترتیب ۰٫۴۵ و ۰٫۸۵ میلی مول بر گرم وزن خشک جاذب بیولوژیک بوده است.