مقاله مقایسه ثبات ایمپلنت های کوتاه HA/ COATED و RBM سیستم Dentis بر میزان ثبات و تحلیل کرستال رادیوگرافیک در ناحیه خلف ماگزیلا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۵۴ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه ثبات ایمپلنت های کوتاه HA/ COATED و RBM سیستم Dentis بر میزان ثبات و تحلیل کرستال رادیوگرافیک در ناحیه خلف ماگزیلا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایمپلنت دندانی
مقاله آلیاژ تیتانیوم-هیدروکسی آپاتیت
مقاله اسئواینتگریشن
مقاله تحلیل استخوان آلوئولار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کتابی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرخانی نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: امینی شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هدف از این مطالعه مقایسه ثبات ایمپلنت و تحلیل کرستال رادیوگرافیک در اطراف ایمپلنت های کوتاه HA/ COATED و RBM سیستم Dentis در ناحیه خلف ماگزیلا است.
مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی کنترل شده یکسو کور، ۳۰ ایمپلنت (۱۵ ایمپلنت HA/coated و ۱۵ ایمپلنت شامل RBM سیستم Dentis در ناحیه خلف ماگزیلای ۱۵ بیمار به صورت دو طرفه قرینه یا در کنار هم قرار داده شد. تمام ایمپلنت ها در موقعیت پره مولرهای دوم و مولر اول و دوم ماگزیلا گذاشته شدند. ثبات ایمپلنت و میزان تحلیل استخوان کرستال با استفاده از پریوتست و رادیوگرافی های موازی استاندارد در روز جراحی، ۱ و ۳ ماه بعد و ۳ ماه بعد از بارگذاری ثبت و از آزمون آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری و آزمون تی-زوج استفاده شد.
یافته ها: میانگین ثبات ایمپلنت در زمان پایه (-۳٫۷۷±۰٫۷۱)، ۱ ماه (-۳±۰٫۷۷) و ۳ ماه بعد از جراحی (-۵٫۰۷±۰٫۵۰)، ۳ ماه بعد از بارگذاری (-۵±۰٫۴۸) بین دو سطح ایمپلنت از نظر آماری اختلاف معناداری وجود نداشت. (P=0.67) میانگین تحلیل استخوان کرستال در زمان پایه تفاوتی از لحاظ آماری بین دو نوع ایمپلنت نداشت. (p=0.67) اما در زمان های ۱، ۳ ماه بعد از جراحی و ۳ ماه بعد از بارگذاری در ایمپلنت های HA/ COATED به طور معناداری کم تر از ایمپلنت های RBM بود.(P<0.05)
نتیجه گیری: با توجه به این که تحلیل استخوان پیرامون ایمپلنت های کوتاه حائز اهمیت می باشد، توصیه می شود در نواحی از فک که کیفیت استخوان ایده آل نمی باشد، از ایمپلنت های کوتاه با سطوح خشن تر مانندHA/ COATED استفاده گردد.