مقاله مقایسه تکنیک های مختلف پهنه بندی داده های اقلیمی برای تعیین مهم ترین فاکتورهای موثر بر رویش درختان ناحیه مرتفع چهارباغ گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۸۳ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه تکنیک های مختلف پهنه بندی داده های اقلیمی برای تعیین مهم ترین فاکتورهای موثر بر رویش درختان ناحیه مرتفع چهارباغ گرگان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقلیم شناسی درختی
مقاله تحلیل همبستگی
مقاله درون یابی
مقاله منطقه مرتفع جنگلی چهارباغ گرگان
مقاله SPI ،RDI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی علی
جناب آقای / سرکار خانم: پورطهماسی کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دانش اقلیم شناسی درختی با مطالعه ارتباط بین متغیرهای اقلیمی و حلقه های درخت به بازسازی اقلیم گذشته می پردازد که پیش نیاز بسیاری از مطالعات کشاورزی و منابع طبیعی است. اصولا درختان مناطق مرتفع حساسیت بیشتری به تغییرات آب و هوایی دارند، اما متاسفانه در مناطق مرتفع جنگلی، نظیر منطقه چهارباغ گرگان (منطقه مطالعاتی) هیچ ایستگاه هواشناسی ای وجود ندارد. برای رفع این مشکل، در این تحقیق روش های مختلف درون یابی داده های دما و بارندگی در منطقه مورد مطالعه با یکدیگر مقایسه و بهترین روش درون یابی مشخص شد. سپس، با استفاده از روش برتر، متغیرهای دما و بارندگی ما هانه طی دوره آماری ۱۹۸۲-۲۰۰۶ در سایت های نمونه برداری حلقه های درخت برای دو گونه ارس و بلوط محاسبه شد. در نهایت، همبستگی بین داده های سالانه عرض حلقه های درختان ارس و با بلوط متغیرهای دما و بارندگی ما هانه، شاخص بارندگی استاندارد (SPI)، و شاخص اکتشاف خشکسالی (RDI)، ارزیابی شدند. نتایج نشان داد در بین روش های مختلف درون یابی، روش گرادیان خطی سه بعدی و روش هیبرید خطی و غیر خطی به ترتیب بهترین روش های درون یابی دما و بارندگی اند. تحلیل ضرایب همبستگی نشان داد که موثرترین عامل های هواشناسی بر رشد درختان بلوط، اثر مثبت شاخص SPI یک ماهه ماه ژوئن و اثر منفی دمای متوسط ماه مارس فصل رویش است. در مورد درختان ارس، بارندگی ماه ژوئیه فصل رویش و دمای متوسط ماه سپتامبر قبل از فصل رویش بر رشد درختان اثر منفی دارند.