مقاله مقایسه توجه انتخابی و حافظه کاری افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی و افسرده با افراد بهنجار(از دیدگاه نوروپسیکولوژی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تازه های علوم شناختی از صفحه ۳۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه توجه انتخابی و حافظه کاری افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی و افسرده با افراد بهنجار(از دیدگاه نوروپسیکولوژی)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توجه انتخابی
مقاله حافظه کاری
مقاله افسردگی
مقاله وسواس فکری- عملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی بجق آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی پور باب اله
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی نژاد حجت
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی بجق سودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مقایسه مولفه های شناختی افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی، خلقی و بهنجار رویکرد جدیدی است که نتایج آن می تواند در خدمت روش های درمانی قرار گیرد. هدف این پژوهش بررسی مقایسه توجه انتخابی و حافظه کاری افراد افسرده، مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی و بهنجار است.
روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای است که با شیوه غربال گری ۸۲۰ دانشجوی دختر در این پژوهش شرکت داده شدند. با استفاده از پرسش نامه های افسردگی بک و وسواس مادزلی، دانشجویانی که در افسردگی نمره متوسط (۲۱ تا ۳۰) و در وسواس نمره بیشتر از نقطه برش گرفته بودند انتخاب و سپس از میان افراد واجد شرایط ۲۷ نفر از گروه افسرده و ۲۷ نفر از گروه وسواس به صورت تصادفی انتخاب شدند. ۲۷ دانشجوی عادی نیز که در مرحله غربال گری مشکلی نشان ندادند در مطالعه شرکت کردند. برای مقایسه مولفه های شناختی افراد سه گروه آزمون های نورپسیکولوژیک استروپ و حافظه کاری به کار رفت. اطلاعات به دست آمده به وسیله تحلیل واریانس یک راهه تحلیل شد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که توجه انتخابی سه گروه افسرده، وسواس و بهنجار تفاوت معنادار ندارد، اما حافظه کاری افراد سه گروه تفاوت معنادار دارد و افراد افسرده در تمامی زیرمقیاس های آزمون حافظه کاری ضعیف تر از افراد بهنجار هستند.
نتیجه گیری: به نظر می رسد که مشکل اصلی بیماران مبتلا به افسردگی، آسیب های حافظه کاری آنان باشد که بر اثر عواملی چون افزایش پیچیدگی تکلیف، گنجایش محدود حافظه، کاهش انگیزش و کندی روانی- حرکتی، که خود از عوامل محدودکننده کارکرد شناختی افراد افسرده نیز به شمار می روند، به وجود می آید.