مقاله مقایسه توانایی های همدلی و ذهن خوانی در زوجین متقاضی طلاق و گروه عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۶۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه توانایی های همدلی و ذهن خوانی در زوجین متقاضی طلاق و گروه عادی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذهن خوانی
مقاله طلاق
مقاله همدلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: ذبیح زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رضایت زناشویی، نتیجه تواناییهای چندی است که مهمترین آنها توانایی تشخیص علایم و همدلی است. ذهن خوانی، یکی از توانایی های شناخت اجتماعی مغز و همدلی، توانایی فرد جهت شناسایی و پاسخدهی به حالات ذهنی دیگران است. هدف پژوهش حاضر، بررسی کیفیت بهره مندی زوجین متقاضی طلاق از این دو توانایی در مقایسه با زوجین متمایل به ادامه زندگی مشترک بود. بدین منظور، طی یک پژوهش پس رویدادی، ۳۰ زوج متقاضی طلاق و ۳۰ زوج که تمایل به ادامه زندگی مشترک داشتند، به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب و از نظر همدلی و ذهن خوانی مورد آزمون قرار گرفتند. مقایسه میانگین نمرات دو گروه نشان داد که زوجین متقاضی طلاق از توانایی ذهن خوانی و همدلی پایین تری نسبت به گروه کنترل برخوردار بودند. با توجه به یافته های مطالعه حاضر، می توان گفت که همدلی، پیش نیاز صمیمیت و تبادل مثبت در یک ارتباط بوده و زوجینی که از درک همدلانه پایینتری نسبت به یکدیگر برخوردارند دارای رضایت زناشویی پایین تری هستند.