مقاله مقایسه توانایی های نوروسایکولوژیک بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با همشیرهای آن ها و افراد بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۷۹ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه توانایی های نوروسایکولوژیک بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با همشیرهای آن ها و افراد بهنجار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکیزوفرنیا
مقاله کارکردهای نوروسایکولوژیک
مقاله توانایی های شناختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرهاشمی مالک
جناب آقای / سرکار خانم: باقرترک رحیمی ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: معنوی پور داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یافته های موجود در مورد کارکردهای شناختی و نوروسایکولوژیک بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و بستگان سالم آن ها، تنایج متناقضی داشته است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه کارکردهای شناختی و نوروسایکولوژیک بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با همشیرهای آن ها و افراد بهنجار بود. بدین منظور، از بین بیماران بستری بیمارستان های شهر اصفهان که تشخیص قطعی اسکیزوفرنیا دریافت کرده بودند، ۱۲ نفر انتخاب و از نظر استدلال انتزاعی، حافظه کوتاه مدت، حل مساله، سرعت دیداری – حرکتی و توانایی مفهوم سازی کلامی با همشیرهای سالم خود و ۱۲ نفر از کارکنان بخش های غیرروان پزشکی این بیمارستان ها مقایسه شدند. نتایج، نشان داد که بیماران مبتلا به اسکیزفرنیا و همشیرهای سالم آن ها در برخی کارکردهای شناختی و نوروسایکولوژیک عملکرد ضعیف تری در مقایسه با افراد سالم نشان می دهند و به نظر می رسد که همشیران بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا نیز، نواقصی خفیف تر در کارکردهای شناختی و نوروسایکولوژیک خود دارند.