مقاله مقایسه توانایی روش های شعاع ثابت محاسبه ای و مدل عددی در تعیین حریم حفاظتی چاه های شرب منطقه یافت آباد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه زمین شناسی ایران از صفحه ۳۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه توانایی روش های شعاع ثابت محاسبه ای و مدل عددی در تعیین حریم حفاظتی چاه های شرب منطقه یافت آباد تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حریم حفاظتی چاه
مقاله زمان حرکت
مقاله شعاع ثابت محاسبه ای
مقاله مدل عددی
مقاله کارآمدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلخواهی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدیان فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: خدایی کمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از بخش های مهم در سیاست های حفاظت از آب زیرزمینی به منظور جلوگیری از مخاطرات سلامتی و زیست محیطی، تعیین حریم حفاظتی چاه می باشد. در این تحقیق ضمن توصیف روش های شعاع ثابت محاسبه ای و مدل عددی جهت تعیین حریم حفاظتی چاه، به منظور مقایسه روش های مذکور از داده های هشت حلقه از چاه های آب شرب منطقه یافت آباد تهران استفاده گردید. بدین منظور، میزان هم پوشانی حریم های حفاظتی شعاع ثابت و مدل عددی در محیط GIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج هم پوشانی نشان می دهد که میزان کارآمدی و دقت روش شعاع ثابت محاسبه ای، با افزایش فاصله از چاه کاهش می یابد. در هم پوشانی با زمان حرکت ۵۰ روز، ۸۸ درصد حریم ترسیم شده به روش مدل عددی توسط حریم شعاع ثابت محاسبه ای تسخیر می شود. درحالی که در حریم های حفاظتی ۱۰ سال، تنها ۴۱ درصد حریم ترسیمی به روش مدل عددی توسط روش شعاع ثابت تسخیر می شود. در صورت محدودیت زمان، سرمایه و اطلاعات کافی، روش شعاع ثابت محاسبه ای روش قابل قبولی تنها جهت ترسیم حریم های حفاظتی با زمان حرکت ۵۰ روز می باشد.