مقاله مقایسه توانایی تبیین ارزش بازار شرکت با استفاده از دو متغیر سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و ارزش افزوده اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۴۵ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه توانایی تبیین ارزش بازار شرکت با استفاده از دو متغیر سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و ارزش افزوده اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش افزوده اقتصادی
مقاله سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات
مقاله ارزش بازار شرکت
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی شرکت ها به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. امروزه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخصی به موقع و قابل اتکا برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. یکی از عوامل موثر بر این امر نحوه عملکرد شرکت ها است. ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود امری مهم و حیاتی به شمار می آید و در صورتی که از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام شرکت استفاده نشود، ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی آن سوق پیدا نمی کند و تخصیص سرمایه به درستی صورت نمی گیرد. بدین منظور در این پژوهش به مقایسه قدرت توضیح دهندگی ارزش بازار شرکت ۲ معیار ارزیابی عملکرد (ارزش افزوده اقتصادی و سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به منظور بررسی واکنش بازار به این ۲ معیار، ۵۱ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۸-۱۳۷۷ از طریق مدل های رگرسیونی و آماره Z ونگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ارزش افزوده اقتصادی و سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات اغلب توان تبیین و قدرت توضیح دهندگی یکسان ارزش بازار شرکت را دارند. نتایج گویای اینست که در صنعت خودرو، محصولات دارویی و محصولات شیمیایی سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات در مقایسه با ارزش افزوده اقتصادی توان تبیین و توضیح دهندگی بیشتر ارزش بازار شرکت را دارد.